KTL cơ bảnKTL nâng cao

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7

Xây dựng các Style trong định dạng bảng

Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các thống kê mô tả bằng cách sử dụng lệnh table cùng câu lệnh collect style.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button