Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bản

Tính độ co dãn của hàm cầu – Demand elasticity

Độ co dãn đôi khi còn gọi là độ đàn hồi (elasticity) được sử dụng phổ biến trong các phân tích hàm cầu. Tuy nhiên, để tính toán các độ co dãn thực tế ở các mô hình hàm cầu tiêu dùng trong lĩnh vực vi mô lẫn hàm cầu đầu tư trong lĩnh vực vĩ mô thì không phải điều dễ dàng. Bài viết này sẽ trình bày cách tính toán độ co dãn của hàm cầu gồm độ co dãn của hàm cầu trong ngắn hạn (short-run price elasticity of demand) và độ co dãn của hàm cầu trong dài hạn (long-run price elasticity of demand) tương ứng với 4 dạng mô hình như sau:

  • Hàm lin - lin: (y = {a_1} + {b_1}x)
  • Hàm lin - log: (y = {a_2} + {b_2}ln x)
  • Hàm log - lin: (ln y = {a_3} + {b_3}x)
  • Hàm log - log: (ln y = {a_4} + {b_4}ln x)

Đọc thêm: Tính độ co dãn của hàm cầu trên Stata

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button