Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng rẽ lên các kết quả chung.

Các vấn đề khái quát hóa là rất quan trọng đối với các phương pháp phân tích đa biến, nhưng nó đặc biệt thích hợp cho các phương pháp phân tích mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau vì nó mô tả một cấu trúc dữ liệu có thể đại diện tốt cho tổng thể. Trong quá trình xác nhận, các nhà nghiên cứu phải giải quyết một số vấn đề liên quan trong thiết kế nghiên cứu cũng như đặc tính của dữ liệu.

Cách trực tiếp nhất để đánh giá kết quả là hướng tới khía cạnh xác nhận và đánh giá kết quả thay thế thông qua việc tách mẫu hoặc sử dụng mẫu dữ liệu khác. Theo khía cạnh xác nhận thì có thể sử dụng phương pháp nhân tố khẳng định CFA thông qua mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modelling – SEM) để đánh giá sự tương ứng giữa các ma trận nhân tố.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button