KTL nâng cao

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng rẽ lên các kết quả chung. Các vấn đề khái quát hóa là rất quan trọng đối với các phương pháp phân tích đa biến, nhưng nó đặc biệt thích hợp cho các phương pháp phân tích mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau vì nó mô tả …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button