Home | KTL nâng cao | Tổng hợp các kiểm định trong dữ liệu bảng
Hồi quy dữ liệu bảng: lựa chọn mô hình FE, RE, OLS
Hồi quy dữ liệu bảng: lựa chọn mô hình FE, RE, OLS

Tổng hợp các kiểm định trong dữ liệu bảng

Trong phân tích dữ liệu bảng, tính dừng của các biến chuỗi cần được xem xét kiểm định đầu tiên. Tiếp đến là kiểm tra các tác động riêng rẻ của mỗi đối tượng hoặc của điểm thời gian là cố định hoặc ngẫu nhiên, dồng thời cũng nên quan tâm đến tính ổn định của hệ số ước lượng theo các nhóm qua kiểm định Chow - Test. Tính nội sinh của biến cũng cần được xem xét khi chúng ta có lý do nghi ngờ tồn tại một/các biến có mối quan hệ chặt với một số biến trong mô hình. Sau khi hoàn tất các kiểm định trên thì mô hình mới được ước lượng. Kết quả ước lượng sau khi thỏa mãn các kiểm định về phương sai thay đổi, sự tự tương quan sẽ được sử dụng để phân tích, suy diễn thống kê. Bài viết này bao gồm 5 mục như sau:

 • Mục 1 sẽ trình bày về kiểm định nghiệm đơn vị;
 • Mục 2: kiểm tra tính ngẫu nhiên của các tác động riêng rẻ để lựa chọn FEM hay REM;
 • Mục 3 sẽ kiểm tra tính ổn định của các hệ số ước lượng qua Chow test;
 • Mục 4: kiểm tra biến nội sinh trong mô hình;
 • Mục 5 sẽ đề cập đến vấn đề phương sai thay đổi và tự tương quan của phần dư trong mô hình.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

4 bình luận

 1. Ad ơi, cho em hỏi, cơ sở này để lựa chọn những options của những kiểm định xtunitroot trog stata? ví dụ: demean, lag, robust…

  • Chào Ngân,

   Mỗi kiểm định panel unit root trong xtunitroot đều có những tùy chọn riêng. Bạn có thể sử dụng help xtunitroot để hiểu chi tiết các options cho từng loại kiểm định này. Cơ sở cho việc thiết lập các tùy chọn là dựa vào dạng phương trình nghiệm đơn vị mà các kiểm định đặt giả thuyết. Bạn có thể vẽ đồ thị phân bố dữ liệu để đánh giá sơ bộ về trend, lags của các biến trước khi để lựa chọn và thiết lập tùy chọn cho các kiểm định. Tuy nhiên, đối với dữ liệu bảng thì việc plot các đồ thị này phức tạp hơn nên trong thực tế thường dựa vào các nghiên cứu thực nghiệm trước đó để xác định các tùy chọn phù hợp cho kiểm định panel unit root sử dụng.

   Trân trọng.

 2. ad oi, s e dang ky tk roi nhung van khong thay du lieu de co the lam theo??

  • Chào bạn,

   Bài này chỉ tổng hợp lý thuyết các kiểm định được sử dụng trong dữ liệu bảng chứ không đi sâu thực hành minh họa từng loại kiểm định. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng dữ liệu theo lệnh sau: webuse pennxrate, clear để thực hành cho các kiểm định trình bày trong bài. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lệnh help cùng với tên lệnh trong Stata rồi sau đó tìm đến phần ví dụ của lệnh để thực hành.

   Trân trọng.