Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứuXử lý dữ liệu

Nghiên cứu khoa học với VHLSS

1. Giới thiệu về bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư – VHLSS

Để đánh giá mức sống phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành nhiều cuộc điều tra mức sống hộ gia đình. Đặc biệt từ năm 2002 đến 2014, TCTK tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình (KSMS) Việt Nam 2 năm một lần vào những năm chẵn nhằm theo dõi và giảm sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; góp phần đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

2. Thông tin khảo sát trong bộ dữ liệu VHLSS

2.1. Cấp độ hộ gia đình

 • Một số đặc điểm về nhân khẩu học của các thành viên trong hộ, gồm: Tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân.
 • Thu nhập của hộ gia đình, gồm: Mức thu nhập; thu nhập phân theo nguồn thu (tiền công, tiền lương; hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ tự làm của hộ gia đình; thu khác); thu nhập phân theo khu vực kinh tế và ngành kinh tế.
 • Chi tiêu hộ gia đình: mức chi tiêu, chi tiêu phân theo mục đích chi và khoản chi (chi cho ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, y tế, văn hoá, v.v… và chi khác theo danh mục các nhóm/khoản chi tiêu để tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng).
 • Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng thành viên hộ gia đình.
 • Tình trạng ốm đau, bệnh tật và sử dụng các dịch vụ y tế.
 • Tình trạng việc làm, thời gian làm việc.
 • Tài sản, nhà ở và các tiện nghi như đồ dùng, điện, nước, điều kiện vệ sinh.
 • Tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo, tình hình tín dụng.
 • Quản lý điều hành và quản lý rủi ro

2.2. Cấp độ xã/phường

 • Một số tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc.
 • Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chủ yếu, gồm: hiện trạng điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ, bưu điện, nguồn nước.
 • Tình trạng kinh tế, gồm: Tình hình sản xuất nông nghiệp (đất đai, xu hướng và nguyên nhân tăng giảm sản luợng các cây trồng chính, các điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất như tưới tiêu, khuyến nông); cơ hội việc làm phi nông nghiệp.
 • Một số thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.
1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button