Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Phân tích hồi quy

Tương quan Pearson – Stata

Giá trị hệ số xác định R bình phương trong hồi quy tuyến tính giản đơn chính là tham số ước lượng của hệ số tương quan Person. Nội dung bài viết này trình bày về hệ số tương quan Pearson.

Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) sẽ cho biết độ mạnh hay mức độ liên hệ giữa 2 biến.

Có 2 phương pháp xác định sự tương quan là:

  • Tương quan Pearson (SPSS)
  • Tương quan hạng Spearman (SPSS)

Xem thêm: Ý nghĩa và cách tính hệ số tương quan Pearson

Ví dụ: chúng ta muốn biết doanh số bán hàng ở một năm có mối quan hệ như thế nào với những năm trước và những năm sau đó. Dữ liệu về doanh số bán hàng từng năm của 25 cửa hàng được tổng hợp ở file dữ liệu thực hành là

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button