Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ước lượng bảng động tuyến tính trên Stata

Các dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các vấn đề liên quan đến các nhiễu không quan sát được, các biến trễ cũng như vấn đề biến nội sinh. Tuy nhiên, nỗ lực giải quyết đồng thời các vấn đề trên có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn trong quá trình ước lượng. Trong lý thuyết kinh tế lượng, những vấn đề này thường được giải quyết theo hai cách như GMM (các câu lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, xtdpd) và phương pháp hợp lí cực đại kết hợp trong mô hình cấu trúc (câu lệnh sem) ML-SEM. Trong hai cách tiếp cận trên thì cách thứ hai ML-SEM[1] cho thấy tính hiệu quả cao hơn khi các giả thuyết phân phối chuẩn được đảm bảo và cũng ít bị thiên chệch hơn trong các mẫu hữu hạn (Richard Williams và cộng sự, 2018[2]). Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu câu lệnh xtdpdml một câu lệnh có cú pháp tương tự như các câu lệnh ước lượng mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính khác. Câu lệnh xtdpdml đơn giản hóa quá trình xử lí của mô hình cấu trúc, làm cho nó dễ thực hiện, dễ kiểm tra và quan trọng hơn là cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. Câu lệnh xtdpdml còn cho phép đưa vào mô hình các biến không thay đổi theo thời gian và ước lượng nó, sử dụng tối đa thông tin có được (FIML) trong trường hợp dữ liệu bị missing.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button