KTL nâng cao

Ước lượng bảng động tuyến tính trên Stata

Các dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các vấn đề liên quan đến các nhiễu không quan sát được, các biến trễ cũng như vấn đề biến nội sinh. Tuy nhiên, nỗ lực giải quyết đồng thời các vấn đề trên có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn trong quá trình ước lượng. Trong lý thuyết kinh tế lượng, những vấn đề này thường được giải quyết theo hai cách như GMM (các câu lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, và xtdpd) và phương pháp hợp lí cực đại kết hợp trong mô hình cấu trúc (câu lệnh sem) ML-SEM. Trong hai cách tiếp cận …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button