KTL nâng cao

Minh họa thực hiện lệnh xtdpdml trên Stata

Câu lệnh xtdpdml được sử dụng thay thế các lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, và xtdpd để ước lượng các mô hình bảng động tuyến tính trên Stata. Câu lệnh xtdpdml một mặt đơn giản hóa quá trình xử lí của mô hình cấu trúc, mặt khác, cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. Câu lệnh xtdpdml còn cho phép đưa vào mô hình các biến không thay đổi theo thời gian và ước lượng nó, sử dụng tối đa thông tin có được (FIML) trong trường hợp dữ liệu bị missing. Xem thêm: sử dụng lệnh xtdpdml trong trường hợp dữ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button