Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ước lượng các mối quan hệ sử dụng phân tích nhánh

Sử dụng phân tích nhánh

Các sơ đồ nhánh là đơn vị căn bản cho phân tích nhánh - một quy trình cho ước lượng thực nghiệm của độ lớn các mối quan hệ được mô tả trong sơ đồ nhánh. Phân tích nhánh tính toán độ lớn của các mối quan hệ bằng cách sử dụng chỉ một ma trận tương quan hoặc ma trận hiệp phương sai là yếu tố đầu vào. Ví dụ bên dưới sẽ minh họa cách ước lượng thực tế tính toán.

Bước 1: Xác định các nhánh
Bước đầu tiên là xác định tất cả các mối quan hệ liên kết hai khái niệm bất kì. Phân tích nhánh cho phép chúng ta phân tách sự tương quan giữa hai biến thành tổng của nhiều nhánh kép kết nối hai biến này. Một nhánh kép là một nhánh dọc theo các mũi tên của một sơ đồ nhánh.

Nếu chỉ một mũi tên liên kết hai khái niệm (phân tích nhánh cũng có thể thực hiện với các biến) thì mối quan hệ giữa chúng là bằng với tham số ước lượng. Từ đây, mối quan hệ này được gọi là mối quan hệ trực tiếp (direct relationship).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button