KTL nâng cao

Đánh giá tính hợp lý của mô hình cấu trúc

Đánh giá tính hợp lý của mô hình cấu trúc Tương tự như mô hình đo lường, mô hình cấu trúc sau khi được xác định cũng cần phải được đánh giả để đảm bảo tính hợp lí của mô hình. Quá trình đánh giá sự hợp lí của mô hình cấu trúc cũng tương tự như cách đánh giá ở mô hình đo lường. Dữ liệu quan sát vẫn được mô tả bởi ma trận hiệp phương sai quan sát. Ma trận hiệp phương sai quan sát chỉ phụ thuộc vào dữ liệu quan sát mà không và sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, một ma trận …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button