Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Đánh giá tính hợp lý của mô hình cấu trúc

Đánh giá tính hợp lý của mô hình cấu trúc

Tương tự như mô hình đo lường, mô hình cấu trúc sau khi được xác định cũng cần phải được đánh giả để đảm bảo tính hợp lí của mô hình. Quá trình đánh giá sự hợp lí của mô hình cấu trúc cũng tương tự như cách đánh giá ở mô hình đo lường. Dữ liệu quan sát vẫn được mô tả bởi ma trận hiệp phương sai quan sát. Ma trận hiệp phương sai quan sát chỉ phụ thuộc vào dữ liệu quan sát mà không và sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, một ma trận hiệp phương sai ước lượng sẽ được tính toán và nó sẽ khác so với mô hình đo lường. Sự khác nhau này là kết quả của các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc. Nhớ rằng mô hình đo lường giả định tất cả các khái niệm là tương quan lẫn nhau hay trong mô hình cấu trúc các mối quan hệ này được giả định bằng 0. Vì vậy, trong phần lớn các mô hình SEM thông thường có chi - bình phương GOF cho mô hình đo lường nhỏ hơn so với chi - bình phương GOF của mô hình cấu trúc.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button