Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao
Trending

Ước lượng bảng động với xtdcce2

Phần 1

Ước lượng của các mô hình kinh tế như growth models (Lee et al., 1997), development economics (McNabb and LeMay-Boucher, 2014), productivity analysis (Eberhardt et al., 2012), consumption models (Shin et al., 1999)… yêu cầu tính không đồng nhất ở các hệ số (heterogeneous coefficients). Phần lớn các lý thuyết kinh tế lượng liên quan đến mô hình hệ số không đồng nhất có thể kể đến như (Zellner, 1962; Pesaran and Smith, 1995; Shin et al., 1999) và gần đây là các lý thuyết xét đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các đặc điểm riêng ở mỗi đơn vị bảng (Pesaran, 2006; Chudik and Pesaran, 2015).

Trong các mô hình bảng động tuyến tính, chúng ta đã từng làm quen hoặc biết qua các khái niệm về đồng tích hợp, mối quan hệ ngắn hạn, dài hạn trong các ước lượng FMOLS, DOLS hoặc PMG, MG hoặc DFE.

Theo đó, nếu tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi I(1) thì xem xét sử dụng FMOLS/DOLS . Nếu tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi I(1) và I(0) thì xem xét sử dụng một ước lượng phù hợp trong nhóm PMG/MG/DFE.

Tùy thuộc vào mối quan hệ đồng tích giữa các chuỗi mà chúng ta lựa chọn ước lượng phù hợp. Chọn ước lượng FMOLS khi hệ số phương sai dài hạn ước lượng không đồng nhất và ngược lại chọn DOLS khi hệ số phương sai dài hạn là đồng nhất

Ước lượng DFE yêu cầu các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn là đồng nhất giữa các đơn vị bảng. Ước lượng PMG yêu cầu các hệ số ước lượng dài hạn là đồng nhất. Trong khi đó, ước lượng MG cho phép các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn thay đổi ngẫu nhiên giữa các đơn vị bảng. Hệ số ước lượng khi đó sẽ được tính bằng trung bình cộng của các hệ số ước tính riêng rẽ của các đơn vị bảng, ({beta _{MG}} = frac{1}{N}sumlimits_{i = 1}^N {{beta _i}} )

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button