KTL nâng cao
Trending

Ước lượng bảng động với xtdcce2

Phần 1

Sự phụ thuộc chéo Ước lượng của các mô hình kinh tế như growth models (Lee et al., 1997), development economics (McNabb and LeMay-Boucher, 2014), productivity analysis (Eberhardt et al., 2012), consumption models (Shin et al., 1999)… yêu cầu tính không đồng nhất ở các hệ số (heterogeneous coefficients). Phần lớn các lý thuyết kinh tế lượng liên quan đến mô hình hệ số không đồng nhất có thể kể đến như (Zellner, 1962; Pesaran and Smith, 1995; Shin et al., 1999) và gần đây là các lý thuyết xét đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các đặc điểm riêng ở mỗi đơn vị bảng (Pesaran, 2006; …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button