KTL nâng cao

Vấn đề của FEM/REM và lí do chọn GMM

Có 2 vấn đề quan trọng tiềm ẩn liên quan đến thành phần sai số trong một mô hình dữ liệu bảng, đó là: 1) Sự tương quan giữa các biến giải thích với tác động riêng rẽ; 2) Sự tương quan giữa các biến giải thích với thành phần sai số nhiễu; Sự tồn tại của 1 trong 2 (hoặc cả 2) vấn đề này làm cho kết quả ước lượng của OLS sẽ bị chệch hoặc không hiệu quả, đó chính là lí do chọn GMM làm phương pháp ước lượng thay thế. Thật vậy, để giải quyết 2 vấn đề này, trong mô hình bảng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button