KTL nâng cao

Xác định p, q của mô hình ARIMA

Sau khi xác định giá trị d của chuỗi sai phân dừng trong mô hình ARIMA (p,d,q), tiếp đến, chúng ta xác định hai thông số p và q thông qua biểu đồ ACF và PACF. Biểu đồ ACF thích hợp trong việc xác định độ trễ q của mô hình MA(q). Biểu đồ PACF phù hợp hơn trong việc xác định độ trễ p trong mô hình AR(p). Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xác định p, q của mô hình ARIMA (p,d,q) thông qua biểu đồ ACF và PACF. Đọc thêm: Xác định d ở bài xác định tính dừng bằng kiểm định DF – ADF …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button