Hướng nghiên cứu

Xây dựng mô hình hàm cầu – AIDS

Tóm tắt: Mô hình hệ thống phân tích hàm cầu AIDS được áp dụng phổ biến trong đánh giá tác động của việc thay đổi giá cả lên sản lượng tiêu dùng hay mức chi tiêu cho các nhóm hàng hóa, đặc biệt là các nhóm hàng lương thực, thực phẩm. Kết quả thống kê từ bộ dữ liệu thu thập VHLSS 2012 cho thấy gạo, tôm cá, thịt các loại và các khoản ăn uống ngoài gia đình là những thực phẩm chính của hộ gia đình Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của mô hình LA/AIDS theo chỉ số Laspeyres cho thấy phần lớn các nhóm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button