Xây dựng mô hình hàm cầu – AIDS

Tóm tắt: Mô hình hệ thống phân tích hàm cầu AIDS được áp dụng phổ biến trong đánh giá tác động của việc thay đổi giá cả lên sản lượng tiêu dùng hay mức chi tiêu cho các nhóm hàng hóa, đặc biệt là các nhóm hàng lương thực, thực phẩm. Kết quả thống kê từ bộ dữ liệu thu thập VHLSS 2012 cho thấy gạo, tôm cá, thịt các loại và các khoản ăn uống ngoài gia đình là những thực phẩm chính của hộ gia đình Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của mô hình LA/AIDS theo chỉ số Laspeyres cho thấy phần lớn các nhóm thực phẩm đều là những hàng hóa thông thường, và co dãn theo giá. Trong đó, tôm cá, thịt các loại, và đồ uống là những nhóm hàng có tỷ trọng chi tiêu tăng theo mức thu nhập của hộ. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy những hộ thuộc nhóm thu nhập cao bị tác động bởi sự thay đổi giá mạnh hơn so với những hộ thuộc nhóm có thu nhập thấp.

Từ khóa: chi tiêu ăn uống, chỉ số giá Lasperes, hệ thống phân tích cầu, mức sống hộ gia đình, tác động thu nhập, tác động giá cả, ước lượng SURE
1. Giới thiệu
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế chất lượng cuộc sống của mỗi hộ gia đình ngày được nâng cao. Chất lượng cuộc sống, một cách đơn giản, được thể hiện qua các nhu cầu thiết yếu nhất cho đời sống như ăn uống, giáo dục, y tế… Ở khía cạnh này, chi tiêu ăn uống là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá mức sống của hộ gia đình.

Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có những biến động phức tạp, suy thoái kinh tế kéo dài, giá lương thực thực phẩm và các yếu tố nguyên liệu đầu vào cho ngành nông nghiệp không ngừng tăng cao đã tác động không nhỏ đến thu nhập và đời sống của người dân đặc biệt ở các nước nghèo, và các nước đang phát triển. Do vậy, việc đánh giá tác động theo giá của lương thực thực phẩm, và thu nhập của hộ gia đình đến quyết định chi tiêu cho ăn uống của mỗi hộ gia đình là một vấn đề rất đáng xem xét.

Đối tượng nghiên cứu cơ bản là các hộ gia đình được trích lọc từ bộ số liệu điều tra mức sống dân cư năm 2010 (VHLSS 2010) của Tổng cục Thống kê. Tổng số mẫu gồm 8654 hộ được trích lọc từ 9400 hộ gia đình sau khi được thay thế bằng phương pháp trung bình và được loại bỏ bằng phân tích đồ thị box plot.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button