Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Xuất kết quả Stata ra Excel, Word

Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết. Với 2 lệnh tab2xltab2docx bạn có thể dễ dàng xuất kết quả các bảng thống kê một chiều hoặc hai chiều ra Excel hoặc Word rất tiện lợi và đẹp mắt. Đầu tiên, tải 2 lệnh này về bằng công cụ net install trên cửa sổ nhập lệnh như sau:

  • net install http://www.stata.com/users/kcrow/tab2xl, replace
  • net install http://www.stata.com/users/kcrow/tab2docx, replace

*** Lưu ý: hai gói lệnh này chỉ hỗ trợ từ phiên bản Stata 15.1

Xuất kết quả Stata ra Excel

Câu lệnh tab2xl cho phép kết hợp với các trọng số [weights], các điều kiện if, in

Ví dụ: lập bảng tần suất của biến rep78 của file auto.dta với trọng số mpg và hiển thị kết quả ở ô đầu tiên của file excel stata2excel.xlsx, bạn làm như sau:

  • sysuse auto, clear
  • tab2xl rep78 foreign [fweight=mpg] using stata2excel, col(1) row(1)

Xuất kết quả Stata ra Excel

Xuất kết quả Stata ra Word

Để xuất kết quả Stata ra Word thì đầu tiên phải mở Word trước, bằng lệnh putdocx begin, sau đó nhập tab2docx để nối kết quả vào. Cuối cùng là lưu lại bằng lệnh putdocx save

Ví dụ:

  • sysuse auto, clear
  • putdocx begin
  • tab2docx rep78 in 1/50 [fweight=mpg]
  • putdocx save stata2docx.docx

Xuất kết quả Stata ra Word
Bạn có thể sử dụng lệnh help cùng với tên lệnh, chẳng hạn: help tab2xl hoặc help tab2docx để thiết lập chi tiết hơn về kết quả xuất ra.

Nguồn: Stata Blog

Back to top button