Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn ước lượng và phân tích mô hình DSGE

Mô hình DSGE hay còn gọi là mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE là viết tắt của Dynamic Stochastic General Equilibrium), là một mô hình dữ liệu thời gian được sử dụng ngày càng phổ biến trong kinh tế vĩ mô để mô tả cấu trúc của một nền kinh tế. Các mô hình DSGE là dạng mô hình dự báo thay thế các mô hình dự báo truyền thống nhằm giải thích các hiện tượng tổng cầu trong nền kinh tế. Điểm mạnh của mô hình DSGE là thực hiện dự báo trên cơ sở các mô hình có nguồn gốc từ lý …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button