Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Vận dụng mô hình DSGE trong hoạch định chính sách

Tiếp theo bài Hướng dẫn ước lượng và phân tích mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE), chúng ta đã biết cách xây dựng, thiết lập mô hình DSGE cũng như đã giải thích được các kết quả ước lượng từ mô hình. Bài hôm nay sẽ đi vào một khía cạnh vận dụng mô hình DSGE trong thực tế là mô phỏng hoạch định chính sách để xác định các tham số tối ưu cho việc thực hiện một chính sách theo yêu cầu.

Một vận dụng thực tế của các mô hình DSGE là phân tích cú sốc hay phân tích các phản ứng xung. Một nhà nghiên cứu có thể đưa mô hình vào một sự thay đổi bất ngờ trong chính sách hoặc môi trường và xem các biến phản ứng như thế nào. Ví dụ, tác động của việc tăng lãi suất bất ngờ lên sản lượng đầu ra là gì? Hoặc một nhà nghiên cứu có thể so sánh phản ứng của các biến kinh tế ở các chính sách khác nhau. Một nhà nghiên cứu sẽ khám phá hành vi của mô hình theo các mức thiết lập khác nhau của mỗi thông số như thuế, lãi suất... trong khi giữ các thông số khác không đổi. Ví dụ, một mô hình có thể được sử dụng để so sánh các kết quả trong các trường hợp thuế suất cao với thuế suất thấp.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button