Quản trịTrắc nghiệm

133 câu trắc nghiệm Định giá tài sản

Phần 2 gồm 45 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Định giá tài sản (có đáp án). Nội dung bao gồm 133 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 3 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 2 gồm 45 câu trắc nghiệm tiếp theo.

DGTS_1_46: Có mấy điều kiện cho một thị trường cạnh tranh hoàn hảo?
○ 2
○ 3
○ 4
● 5

DGTS_1_47: Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường mà ở đó chỉ tồn tại mấy nhà cung cấp duy nhất cho một lạo sản phẩm?
● 1
○ 2
○ 3
○ 4

DGTS_1_48: Theo kinh tế học có mấy loại thị trường?
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

DGTS_1_49: Theo lý thuyết Marketing có mấy loại thị trường?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_50: Giá trị bất kỳ của một sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ nào đều cũng tự tạo và được duy trì bởi quan hệ của mấy yếu tố?
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

DGTS_1_51: Giá thị trường là __________ trao đổi ước tính về tài sản vào thời điểm thẩm định giá, giữa một bên là người bán sẵn sàng bán với một bên là người mua sẵn sàng mua sau một quá trình tiếp thị công khai
○ Mức giá
● Số tiền
○ Giá cả
○ Chi phí

DGTS_1_52: Giá trị phi trị trường là số tiền ước tính của một tài sản dựa trên việc đánh giá yếu tố __________ của giá trị nhiều hơn là dựa vào khả năng có thể mua bán tài sản trên thị trường
○ Khách quan
● Chủ quan
○ Công khai
○ Bí mật

DGTS_1_53: Có mấy khái niệm giá phi thị trường thường đúng?
○ 5
○ 6
○ 7
● 8

DGTS_1_54: Để đảm bảo không nhầm lẫn giữa giá trị thị trường và giá trị phi thị trường, IVSC quy định thẩm định viên khi thẩm định giá tài sản dựa theo tiêu chuẩn phi thị trường thì phải tuân thủ một quy trình, bao gồm mấy bước?
○ 7
○ 8
○ 9
● 10

DGTS_1_55: Mục đích của việc định giá tài sản gồm mấy mục đích?
○ 4
○ 5
● 6
○ 7

DGTS_1_56: Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến giá trị tài sản gồm mấy yếu tố?
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

DGTS_1_57: Có mấy nguyên tắc thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường?
○ 3
○ 4
● 5
○ 6

DGTS_1_58: Có 4 người cùng hỏi mua một mảnh đất, mức giá trả của 4 người lần lượt là 2 tỷ; 2,1 tỷ; 2,2 tỷ; 2,3 tỷ. Hãy xác định cách sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất (SDTNVHQN)?
○ 2 tỷ
○ 2,1 tỷ
○ 2,2 tỷ
● 2,3 tỷ

DGTS_1_59: Nội dung nguyên tắc thay thế (NTTT) là ________ về giá trị của một tài sản không vượt quá chi phí để có một tài sản tương đương.
○ Mức khống chế
● Giới hạn cao nhất
○ Mức đảm bảo
○ Mức gia tăng

DGTS_1_60: Nội dung nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích tương lai (LITL) là giá trị của một tài sản được quyết định bởi những lợi ích __________ tài sản mang lại cho nhà đầu tư
○ Trước mắt
● Tương lai
○ Quá khứ
○ Lâu dài


DGTS_1_61: Nội dung nguyên tắc thay thế (NTTT) là giá trị của một tài sản hay một bộ phận cấu thành một tài sản phụ thuộc vào __________ của nó sẽ làm cho giá trị toàn bộ tài sản tăng lên hay giảm đi là bao nhiêu.
○ Sự thiếu vắng
○ Sự có mặt
○ Giá trị
● Sự có mặt hay vắng mặt

DGTS_1_62: Nội dung nguyên tắc cung cầu (NTCC) là khi so sánh các tài sản với nhau phải phân tích __________ các yếu tố cung cầu ảnh hưởng đến giá trị tài sản cần thẩm định
○ Sâu sắc
● Tác động
○ Kỹ lưỡng
○ Đầy đủ

DGTS_1_63: Có mấy đặc điểm chủ yếu của bất động sản?
○ 3
○ 4
○ 5
● 6

DGTS_1_64: Cố định vị trí: Bất động sản không thể di dời được. Từ đó đặt ra mấy vấn đề?
● 2
○ 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_65: Tính bền vững: Bất động sản đặc biệt là đất đai có tính bền vững rất cao. Điều này được xét trên cả góc độ kỹ thuật và kinh tế. Từ đó đặt ra mấy vấn đề?
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

DGTS_1_66: Tính khác bệt: Giữa các bất động sản có sự khác nhau, không có 2 bất động sản hoàn toàn giống nhau vì khác nhau về điều gì?
○ vị trí
○ kết cấu
○ kiến trúc
● tất cả

DGTS_1_67: Tính khan hiếm: Sự khan hiếm của bất động sản chủ yếu là do diện tích đất đai tự nhiên là có giới hạn và bất động sản có tính khác biệt, cố định về vị trí từ đó đặt ra vấn đề. Quan hệ cung cầu, bất động sản thường xuyên mất cân đối theo chiều hướng như thế nào dẫn đến tình trạng đầu cơ bất động sản. Nhà nước có chính sách chống đầu cơ bất động sản
○ Cung = Cầu
○ Cung > Cầu
● Cung < Cầu
○ Cung không xác định

DGTS_1_68: Có giá trị lớn: Giá trị bất động sản thường rất cao vì giá trị của đất và chi phí xây dựng các công trình trên đất là rất khó từ đó đặt ra mấy vấn đề?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_69: Tính ảnh hưởng lẫn nhau: các bất động sản thường có tác động qua lại với nhau và ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế xã hội, từ đó đặt ra mấy vấn đề?
● 3
○ 4
○ 5
○ 6

DGTS_1_70: Có mấy cách phân biệt bất động sản?
● 2
○ 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_71: Theo điều 13 của luật đất đai năm 2003, căn cứ vào mục đích sử dụng đất được phân biệt thành mấy vùng khác nhau?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_72: Nhóm đất nông nghiệp được chia thành mấy loại?
○ 5
○ 6
○ 7
● 8

DGTS_1_73: Nhóm đất phi nông nhiệp được chia thành mấy loại?
○ 8
● 9
○ 10
○ 11

DGTS_1_74: Đối với đất đai: về mặt lý thuyết có mấy hình thức chiếm giữ đất đai
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_75: Thị trường bất động sản có mấy đặc điểm?
○ 3
○ 4
○ 5
● 6

1 2Trang sau
Back to top button