Quản trịTrắc nghiệm

133 câu trắc nghiệm Định giá tài sản

Phần 3 gồm 43 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Định giá tài sản (có đáp án). Nội dung bao gồm 133 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 3 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 43 câu trắc nghiệm còn lại.

DGTS_1_91: Phương pháp đầu tư có mấy ưu điểm?
● 3
○ 4
○ 5
○ 6

DGTS_1_92: Trên thực tế có nhiều bất động sản được thiết kế xây dựng và sử dụng cho những mục đích riêng đặc biệt như: nhà thờ, bệnh viện, trường học. Trên thị trường hiếm xảy ra các hiện tượng mua bán các bất động sản này. Các khoản thu nhập bằng tiền do được thiết kế xây dựng và sử dụng cho những mục đích riêng đặc biệt như: nhà thờ, bệnh viện, trường học. Các khoản thu nhập bằng tiền do chúng ta tạo ra có thể là rất ít hoặc rất khó định lượng. Để định giá chúng, người ta dùng phương pháp nào?
○ So sánh trực tiếp
○ Đầu tư
● Chi phí
○ Thặng dư

DGTS_1_93: Trình tự của phương pháp chi phí có mấy bước?
○ 2
○ 3
○ 4
● 5

DGTS_1_94: So sánh chi phí tạo và chi phí thay thế?
○ Bằng nhau
○ Lớn hơn
● Nhỏ hơn
○ Không xác định

DGTS_1_95: Có mấy phương pháp ước tính chi phí?
● 2
○ 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_96: Nội dung của phương pháp thống kê chi tiết của nhà xây dựng là tiến hành __________ các nội dung công việc trong tiến trình xây dựng các chi phí cho các công việc hạng mục.
○ Tổng hợp
● Hạng mục hoá
○ Phân tích
○ Đánh giá

DGTS_1_97: Nội dung của phương pháp so sánh thị trường là lấy chi phí cho mỗi đơn vị kết cấu xây dựng của các công trình tương tự nhất và gần nhất __________ với số đơn vị kết cấu xây dựng của công trình mục tiêu.
○ Chia
○ Cộng
○ Trừ
● Nhân

DGTS_1_98: Mục đích của khấu hao là để __________ bỏ ra ban đầu
○ Tổng vốn
○ Giảm vốn
○ Chia vốn
● Hoàn vốn

DGTS_1_99: Mục địch giảm giá là tính giá trị __________
○ Quá khứ
○ Tương lai
● Hiện hành
○ Điều chỉnh

DGTS_1_100: Giảm giá do lỗi thời bên ngoài là giảm giá bất động sản do mấy nguyên nhân thay đổi về môi trường?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_101: Có mấy phương pháp do giảm giá?
● 2
○ 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_102: Phương pháp chi phí có mấy ưu điểm?
● 2
○ 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_103: Phương pháp chi phí có mấy điều kiện áp dụng?
○ 3
○ 4
● 5
○ 6

DGTS_1_104: Phương pháp thặng dư là một dạng đặc biệt của phương pháp đầu tư, nó đòi hỏi phải quán triệt mấy nguyên tắc định giá tài sản?
○ 2
○ 3
○ 4
● 5

DGTS_1_105: Phương pháp thặng dư có mấy bước tiến hành?
○ 2
○ 3
○ 4
● 5


DGTS_1_106: Phương pháp thặng dư có mấy ưu điểm?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_107: Quy trình định giá bất động sản bao gồm mấy bước?
○ 4
○ 5
● 6
○ 7

DGTS_1_108: Bước 1 quy trình định giá bất động sản cần xác định rõ mấy vấn đề cơ bản?
○ 4
○ 5
○ 6
● 7

DGTS_1_109: Bước 4 quy trình định giá bất động sản phân tích tài liệu: cần tiến hành mấy loại phân tích?
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

DGTS_1_110: Bước 6 quy trình định giá bất động sản để đáp ứng yêu cầu, một báo cáo định giá bằng văn bản cần trình bày đủ mấy nội dung?
○ 7
○ 8
○ 9
● 10

DGTS_1_111: Máy móc thiết bị có mấy đặc điểm?
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

DGTS_1_112: Trong hạch toán, kế toán, máy móc thiết bị được chia thành mấy loại?
○ 3
● 4
○ 5
○ 6

DGTS_1_113: Theo ngành kinh tế quốc dân, kế toán, máy móc thiết bị được chia thành mấy loại?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_114: Theo công năng sử dụng của máy móc thiết bị, máy móc thiết bị được chia thành mấy loại?
○ 2
○ 3
○ 4
● 5

DGTS_1_115: Theo tính chất tài sản máy móc thiết bị được chia thành mấy loại?
○ 2
○ 3
○ 4
● 5

DGTS_1_116: Ở Việt Nam định giá máy móc thiết bị được thực hiện theo yêu cầu nào của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nhằm mục đích?
○ 6
○ 7
● 8
○ 9

DGTS_1_117: Cơ sở giá trị thị trường được áp dụng để định giá máy móc, thiết bị trong mấy mục đích?
○ 3
● 4
○ 5
○ 6

DGTS_1_118: Cơ sở giá trị phi thị trường được áp dụng để định giá máy móc, thiết bị trong mấy mục đích?
● 4
○ 5
○ 6
○ 7

DGTS_1_119: Có mấy bước tiến hành định giá máy móc thiết bị theo phương pháp so sánh trực tiếp?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

DGTS_1_120: Có mấy bước tiến hành khi sử dụng công thức BERIM trong định giá?
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

1 2Next page
Back to top button