133 câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm Tài chính quốc tế (có đáp án). Nội dung bao gồm 133 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 3 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Phần 1 gồm 45 câu hỏi + đáp án, được thể hiện như sau:

TCQT_1_1: Thị trường ngoại hối là nơi nào?
○ Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ
○ Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ
○ Giao dịch mua bán kim loại quý
● Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau

TCQT_1_2: Tại thời điểm t, 1 EUR = 1,3 USD, 1 GBP = 1,7 USD. Thì giá EUR/GBP sẽ là:
○ 0,76
○ 0,765
○ 1,3077
● 0,7647

TCQT_1_3: Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường: 1 EUR = 1 USD, 1 GBP = 1,5 USD của ngân hàng: 2 EUR = 1 GBP, 1,5 EUR = 1 GBP. Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội bằng cách nào:
● Mua GBP với giá 1 GBP = 1,5 USD, dùng bảng mua EUR với giá: 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD
○ Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1,5 USD
○ Bán GBP với giá 1 GBP = 1,5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP
○ Anh ta đánh giá không có cơ hội

TCQT_1_4: Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì?
○ Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD
○ 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD
● Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ
○ Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

TCQT_1_5: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR/USD = 1,3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng: EUR /USD = 1,2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR /USD = 1,15. Nếu bạn có 100,000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?
○ Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD
● Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR
○ Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR
○ Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD

TCQT_1_6: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR/USD = 1,3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR/USD = 1,2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR/USD = 1,15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?
○ Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán úng bạn sẽ lãi: 12380 USD
● Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng bạn sẽ lãi: 12280 USD
○ Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng bạn sẽ lãi: 12380 USD
○ Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng bạn sẽ lãi: 12380 USD

TCQT_1_7: Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1,1236/42. Vậy % chênh lệch giá mua bán là:
○ 0,0045
○ 0,0012
○ 0,00013
● 0,053

TCQT_1_8: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết: GDP /USD = 1,6727/30, Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1,6730, Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết: GDP/USD = 1,6735/40, Bán ở ngân hàng B với giá 1,6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ nghiệp vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là:
● 500 USD
○ 1300 USD
○ 800 USD
○ 1000 USD

TCQT_1_9: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết: GBP /USD = 1,7281/89 và JPY /USD = 0,0079/82. Vậy tỷ giá GBP/JPY sẽ là:
○ 210,74/218,85
○ 218,75/210,84
● 210,7439/218,8481
○ 210,8415/218,7484

TCQT_1_10: Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là:
○ 90 ngày
○ 60 ngày
○ 1 năm
● Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng

TCQT_1_11: Tỷ giá giao ngay của Fran Thụy Sỹ là 0,9 USD/CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0,88 USD/CHF. Đồng Franc Thụy Sỹ sẽ bán được với:
○ Điểm kỳ hạn gia tăng 2,22%
● Điểm kỳ hạn khấu trừ: -2,22%
○ Điểm kỳ hạn khấu trừ: -9,09%
○ Điểm kỳ hạn gia tăng: 9,09%

TCQT_1_12: Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EUR/USD = 1,3223/30, F1/12 (EUR/USD) = 1,3535/40, F1/6 (EUR/USD) = 1,4004/40, F1/4 (EUR/USD) = 1,4101/04
○ Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tới
○ Đồng EUR chắc chắn sẽ giảm giá so với đôla trong 6 tháng tới
● Đồng EUR được giao dịch với điểm kỳ hạn gia tăng
○ Đồng EUR được giao dịch với điểm khấu trừ kỳ hạn

TCQT_1_13: Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn:
● Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay
○ Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nay
○ Các bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai
○ Các bên tham gia thực hiện số lượng ngoại tệ với tỷ giá giao dịch nay được duy trì trong tương lai.

TCQT_1_14: Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP = 1,75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1,65
○ Lỗ 625 USD
● Lỗ 6250 USD
○ Lãi 6250 USD
○ Lỗ 66,28788 USD

TCQT_1_15: Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa 1 ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền chọn là:
○ Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không
○ Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng chỉ khi khách hàng thực hiện hợp đồng
○ Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng
● Cho ngân hàng cho dù anh ta có thực hiện hợp đồng hay không


TCQT_1_16: Tại thời đỉêm t, ngân hàng niêm yết: S (USD /CAD) = 1,6461/65. F1/4 (USD /CAD) = 10/20, Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của USD/CAD sẽ là:
○ 1,6451/35
○ 1,6441/35
● 1,6471/85
○ 1,6481/75

TCQT_1_17: Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30, USD/SGD = 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là:
● 1,2303/25
○ 1,2303/24
○ 0,8114/23
○ 0,8127/15

TCQT_1_18: Giả sử Mỹ và Anh đang ở trong chế độ bản vị vàng và giá vàng ở Mỹ được cố định ở mức 100 USD = 1 ounce và ở Anh là 50 GBP/1 ounce. Tỷ giá giữa đôla Mỹ và bảng Anh là:
● GBP/ USD = 2
○ 2 GBP = 1 USD
○ 1 GBP = 0,5 USD
○ 5 GBP = 10 USD

TCQT_1_19: Giả sử giá trị bảng Anh được cố định ở mức: 20 GBP = 1 ounce vàng. Giá trị đôla Mỹ được cố định ở mức 35 = 1 ounce vàng. Nếu tỷ giá hiện tại trên thị trường 1 GBP = 1,8 USD bán sẽ khai thác cơ hội này như sau:
● Bắt đầu với 35 USD,mua 1 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng sang bảng Anh được 20 GBP. Đổi 20 GBP sang đôla với giá 1 GBP = 1,8 USD thu được 36 USD
○ Bắt đầu với 35 USD mua 1,75 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng đến bảng Anh được 20 GBP, 1 ounce sau đó chuyển đổi sang GBP với giá 20 GBP một ounce. Đổi vàng lấy đôla với giá 35 USD/ ounce. Đổi USD sang bảng Anh với tỷ giá hiện tại 1 GBP = 1,8 USD
○ Cả 2 câu trên đều đúng
○ Cả 2 câu trên đều sai

TCQT_1_20: Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là:
○ đôla Châu Âu
● Đồng EURO
○ Đơn vị tiền tệ
○ SDR

TCQT_1_21: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là:
○ Cán cân mậu dịch
○ Tài khoản vãng lai
● Cán cân thanh toán quốc tế
○ Cán cân vốn

TCQT_1_22: Thu nhập ròng là một khoản mục của:
○ Cán cân vốn
○ Cán cân thương mại
○ Cán cân hoạt động
● Cán cân vãng lai

TCQT_1_23: Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế:
○ Hạn chế của chính phủ
○ Rủi ro, chính trị
○ Chiến tranh
● Tất cả

TCQT_1_24: Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi:
● Lãi suất cao
○ Thuế suất thuế thu nhập cao
○ Kỳ vọng đầu tư giảm giá
○ Không phải các yếu tố trên

TCQT_1_25: ___________ là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện các khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh:
○ Khoản chuyển giao một chiều
○ Đầu tư gián tiếp
○ Thu nhập ròng
● Đầu tư trực tiếp

TCQT_1_26: Giả sử, một công ty của Mỹ nhập khẩu xe đạp từ Trung Quốc. Trên BOP của Mỹ sẽ phát sinh:
● Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai
○ Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai.
○ Một bút toán ghi có trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai
○ Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân thu nhập.

TCQT_1_27: Khoản mục vô hình:
○ Bao gồm những giao dịch, không hợp pháp
○ Là cách gọi khác của sai số thống kê
● Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ
○ Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia

TCQT_1_28: Các giao dịch du lịch được ghi chép trên:
○ Cán cân thương mại
● Cán cân vãng lai
○ Cán cân vốn
○ Cán cân thu nhập

TCQT_1_29: Cán cân thanh toán thặng dư hay thâm hụt, điều này hàm ý:
● Sự thặng dư thâm hụt của cán cân tổng thể
○ Sự thặng dư thâm hụt của cán cân vãng lai
○ Sự thặng dự thâm hụt của cán cân vốn
○ Sự thặng dư thâm hụt của một hay một nhóm cán cân bộ phận nhất định trong cán cân thanh toán

TCQT_1_30: Trong chế độ tỷ giá thả nổi, nếu cán cân vãng lai thặng dư:
○ Cán cân thanh toán quốc tế sẽ thâm hụt
● Cán cân vốn sẽ thâm hụt
○ Cán cân thu nhập sẽ thặng dư
○ Cán cân vốn sẽ thặng dư

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button