Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Yếu tố tài chính đến việc hình thành bong bóng bất động sản

Bong bóng bất động sản nhà ở tại TpHCM Trong giai đoạn từ năm 2004 đến nay, giá nhà đất để ở tại TP.HCM tăng rất cao, vượt xa thu nhập bình quân đầu người và tiền cho thuê nhà ở, khiến thị trường bất động sản hình thành trạng thái bong bóng (Đoàn Thanh Hà và Lê Thanh Ngọc, 2013b). Về bản chất, bong bóng bất động sản là một hiện tượng có tính chất đầu cơ, song để những cơn sóng đầu cơ xảy ra phải có những điều kiện hỗ trợ để dòng tiền chảy mạnh vào thị trường bất động sản. Nghiên cứu này …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button