Quản trịTrắc nghiệm

222 câu trắc nghiệm Marketing

Phần 3 gồm 23 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 23 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MARKETING_1_C3_1: Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào không thuộc về môi trường Marketing vi mô của doanh nghiệp?
○ Các trung gian Marketing
○ Khách hàng
● Tỷ lệ lạm phát hàng năm.
○ Đối thủ cạnh tranh.

MARKETING_1_C3_2: Môi trường Marketing vĩ mô được thể hiện bởi những yếu tố sau đây, ngoại trừ:
○ Dân số
○ Thu nhập của dân cư.
● Lợi thế cạnh tranh.
○ Các chỉ số về khả năng tiêu dùng.

MARKETING_1_C3_3: Trong các đối tượng sau đây, đối tượng nào là ví dụ về trung gian Marketing?
○ Đối thủ cạnh tranh.
○ Công chúng.
○ Những người cung ứng.
● Công ty vận tải, ô tô.

MARKETING_1_C3_4: Tín ngưỡng và các giá trị ____________ rất bền vững và ít thay đổi nhất.
○ Nhân khẩu
○ Sơ cấp
○ Nhánh văn hoá
● Nền văn hoá

MARKETING_1_C3_5: Các nhóm bảo vệ quyền lợi của dân chúng không bênh vực cho:
○ Chủ nghĩa tiêu dùng.
○ Chủ trương bảo vệ môi trường của chính phủ.
○ Sự mở rộng quyền hạn của các dân tộc thiểu số
● Một doanh nghiệp trên thị trường tự do.

MARKETING_1_C3_6: Văn hoá là một yếu tố quan trọng trong Marketing hiện đại vì:
○ Không sản phẩm nào không chứa đựng những yếu tố văn hoá.
○ Hành vi tiêu dùng của khách hàng ngày càng giống nhau.
● Nhiệm vụ của người làm Marketing là điều chỉnh hoạt động marketing đúng với yêu cầu của văn hoá.
○ Trên thế giới cùng với quá trình toàn cầu hoá thì văn hoá giữa các nước ngày càng có nhiều điểm tương đồng.

MARKETING_1_C3_7: Môi trường Marketing của một doanh nghiệp có thể được định nghĩa là:
○ Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được.
○ Một tập hợp của những nhân tố không thể kiểm soát được.
○ Một tập hợp của những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đó.
● Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được và không thể kiểm soát được.

MARKETING_1_C3_8: Những nhóm người được xem là công chúng tích cực của một doanh nghiệp thường có đặc trưng:
○ Doanh nghiệp đang tìm sự quan tâm của họ.
○ Doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý của họ.
● Họ quan tâm tới doanh nghiệp với thái độ thiện chí.
○ Họ quan tâm tới doanh nghiệp vì họ có nhu cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

MARKETING_1_C3_9: Khi phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp, nhà phân tích sẽ thấy được:
○ Cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp.
● Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
○ Cơ hội và điểm yếu của doanh nghiệp.
○ Điểm mạnh và nguy cơ của doanh nghiệp
○ Tất cả điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ.

MARKETING_1_C3_10: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không thuộc phạm vi của môi trường nhân khẩu học:
○ Quy mô và tốc độ tăng dân số.
○ Cơ cấu tuổi tác trong dân cư.
● Cơ cấu của ngành kinh tế.
○ Thay đổi quy mô hộ gia đình.


MARKETING_1_C3_11: Khi Marketing sản phẩm trên thị trường, yếu tố địa lý và yếu tố khí hậu ảnh hưởng quan trọng nhất dưới góc độ:
○ Thu nhập của dân cư không đều.
● Đòi hỏi sự thích ứng của sản phẩm
○ Nhu cầu của dân cư khác nhau.
○ Không tác động nhiều đến hoạt động Marketing.

MARKETING_1_C3_12: Đối thủ cạnh tranh của dầu gội đầu Clear là tất cả các sản phẩm dầu gội đầu khác trên thị trường. Việc xem xét đối thủ cạnh tranh như trên đây là thuộc cấp độ:
○ Cạnh tranh mong muốn.
○ Cạnh tranh giữa các loại sản phẩm.
● Cạnh tranh trong cùng loại sản phẩm.
○ Cạnh tranh giữa các nhãn hiệu.

MARKETING_1_C3_13: Các tổ chức mua hàng hoá và dịch vụ cho quá trình sản xuất để kiếm lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu đề ra được gọi là thị trường ____________
○ Mua đi bán lại.
○ Quốc tế.
● Công nghiệp.
○ Tiêu dùng.
○ Chính quyền.

MARKETING_1_TF3_1: Những yếu tố thuộc môi trường kinh tế thường có ít giá trị cho việc dự báo tiềm năng của một đoạn thị trường cụ thể.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF3_2: Công ty nghiên cứu thị trường là một ví dụ cụ thể về trung gian marketing.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF3_3: Nói chung thì các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô của doanh nghiệp được coi là yếu tố mà doanh nghiệp không kiểm soát được.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF3_4: Môi trường công nghệ là một bộ phận trong môi trường Marketing vi mô của doanh nghiệp
Đáp án: F

MARKETING_1_TF3_5: Các yếu tố thuộc môi trường Marketing luôn chỉ tạo ra các mối đe doạ cho doanh nghiệp.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF3_6: Các nhánh văn hoá không được coi là thị trường mục tiêu vì chúng có nhu cầu đặc thù.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF3_7: Các giá trị văn hoá thứ phát thường rất bền vững và ít thay đổi nhất.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF3_8: Trong các cấp độ cạnh tranh, cạnh tranh trong cùng loại sản phẩm là gay gắt nhất.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF3_9: Khách hàng cũng được xem như là một bộ phận trong môi trường Marketing của doanh nghiệp..
Đáp án: T

MARKETING_1_TF3_10: Đã là khách hàng của doanh nghiệp thì nhu cầu và các yếu tố để tác động lên nhu cầu là khác nhau bất kể thuộc loại khách hàng nào.
Đáp án: T

Back to top button