Quản trịTrắc nghiệm

222 câu trắc nghiệm Marketing

Phần 5 gồm 25 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 5 gồm 25 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MARKETING_1_C5_1: Marketing mục tiêu phải được tiến hành theo 4 bước lớn. Công việc nào được nêu dưới đây không phải là một trong các bước đó.
○ Định vị thị trường.
○ Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu
○ Phân đoạn thị trường
● Phân chia sản phẩm.
○ Lựa chọn thị trường mục tiêu.

MARKETING_1_C5_2: Ba doanh nghiệp X, Y, Z hoạt động cạnh tranh trong một ngành mà mức tiêu thụ hàng hoá như sau: Doanh nghiệp X: 80.000 USD. Doanh nghiệp Y: 75.000 USD; Doanh nghiệp Z: 45.000 USD. Theo cách tính cơ bản thì thị phần của doanh nghiệp Y sẽ là:
○ 40,0%
○ 42,5%
● 37,5%
○ 35,0%
○ Không câu nào đúng

MARKETING_1_C5_3: Sự trung thành của khách hàng là một ví dụ cụ thể về tiêu thức ____________ để phân đoạn thị trường:
○ Địa lý
○ Xã hội
○ Tâm lý
● Hành vi

MARKETING_1_C5_4: Theo khái niệm đoạn thị trường thì “Đoạn thị trường là một nhóm ____________ có phản ứng như nhau đối với một tập hợp những kích thích Marketing”.
○ Thị trường
○ Khách hàng
○ Doanh nghiệp
● Người tiêu dùng
○ Tất cả đều đúng.

MARKETING_1_C5_5: Marketing có phân biệt:
○ Diễn ra khi một doanh nghiệp quyết định hoạt động trong một số đoạn thị trường và thiết kế chương trình Marketing Mix cho riêng từng đoạn thị trường đó.
○ Có thể làm tăng doanh số bán ra so với áp dụng Marketing không phân biệt.
○ Có thể làm tăng chi phí so với Marketing không phân biệt.
○ (b) và (c)
● Tất cả các điều trên.

MARKETING_1_C5_6: Tất cả những tiêu thức sau đây thuộc nhóm tiêu thức nhân khẩu học dùng để phân đoạn thị trường ngoại trừ:
○ Tuổi tác
○ Thu nhập
○ Giới tính
● Lối sống
○ Chu kì của cuộc sống gia đình.

MARKETING_1_C5_7: Marketing tập trung:
○ Mang tính rủi ro cao hơn mứa độ thông thường.
○ Đòi hỏi chi phí lớn hơn bình thường
○ Bao hàm việc theo đuổi một đoạn thị trường trong một thị trường lớn
● (a) và (c)
○ Tất cả các điều trên.

MARKETING_1_C5_8: Một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực không lớn, kinh doanh một sản phẩm mới trên một thị trường không đồng nhất nên chọn:
○ Chiến lược Marketing phân biệt
○ Chiến lược Marketing không phân biệt
● Chiến lược Marketing tập trung
○ Chiến lược phát triển sản phẩm.

MARKETING_1_C5_9: Đâu là ưu điểm của chiến lược Marketing không phân biệt?
● Giúp tiết kiệm chi phí.
○ Gặp phải cạnh tranh khốc liệt
○ Đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp bị hạn chế về nguồn lực.
○ (a) và (c)
○ Tất cả các điều nêu trên

MARKETING_1_C5_10: Điều kiện nào sau đây không phải là tiêu chuẩn xác đáng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một đoạn thị trường?
○ Mức tăng trưởng phù hợp
○ Quy mô càng lớn càng tốt
○ Phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp
● Mức độ cạnh tranh thấp.


MARKETING_1_C5_11: Nếu trên một thị trường mà mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao thì doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược:
● Marketing không phân biệt
○ Marketing phân biệt
○ Marketing tập trung.
○ Bất kì chiến lược nào cũng được.

MARKETING_1_C5_12: Vị thế của sản phẩm trên thị trường là mức độ đánh giá của ____________ về các thuộc tính quan trọng của nó.
● Khách hàng.
○ Người sản xuất.
○ Người bán buôn.
○ Người bán lẻ

MARKETING_1_C5_13: Nếu doanh nghiệp quyết định bỏ qua những khác biệt của các đoạn thị trường và thâm nhập toàn bộ thị trường lớn với một sản phẩm thống nhất thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp thực hiện Marketing__________
○ Đa dạng hoá sản phẩm
● Đại trà.
○ Mục tiêu
○ Thống nhất.
○ Không câu nào đúng.

MARKETING_1_C5_14: Quá trình trong đó người bán phân biệt các đoạn thị trường, chọn một hay vài đoạn thị trường làm thị trường mục tiêu, đồng thời thiết kế hệ thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu được gọi là:
○ Marketing đại trà
● Marketing mục tiêu
○ Marketing đa dạng hoá sản phẩm.
○ Marketing phân biệt theo người tiêu dùng.

MARKETING_1_C5_15: Trong thông báo tuyển sinh năm học 2004 của trường Đại Học Thăng Long có câu: “Trải qua hơn 15 năm từ khi thành lập đến nay, Đại học Thăng Long luôn lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm trọng”. Câu nói này có tác dụng:
○ Quảng cáo đơn thuần
○ Nhắc nhở sinh viên và giảng viên cần cố gắng
● Định vị hình ảnh của trường trong xã hội.
○ Không có các tác dụng trên.

MARKETING_1_TF5_1: Phân đoạn thị trường là chia thị trường thành các nhóm người mua mà giữa các nhóm đó đặc điểm nhu cầu giống nhau về một loại sản phẩm nào đó.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF5_2: Phân đoạn thị trường cho phép doanh nghiệp xây dựng một chương trình Marketing phù hợp với toàn bộ thị trường tổng thể.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF5_3: Marketing đại trà nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng để cung cấp cho người mua mà không chú ý đến đoạn thị trường khác.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF5_4: Marketing mục tiêu và xác định thị trường mục tiêu là hai khái niệm đồng nghĩa.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF5_5: Những người trong một nhóm nhân khẩu học có thể có những đặc điểm tâm lý hết sức khác nhau.
Đáp án: T

MARKETING_1_C5_1: Chiến luợc Marketing không phân biệt có ưu điểm là nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF5_6: Áp dụng Marketing phân biệt thường dẫn đến tổng doanh số bán ra thấp hơn so với áp dụng Marketing không phân biệt.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF5_7: Định vị thị trường có liên quan tới việc sản phẩm được phân phối và trưng bày ở đâu trong cửa hàng.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF5_8: Ngày nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ hình thức Marketing đại trà và Marketing đa dạng hoá sản phẩm sang Marketing mục tiêu.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF5_9: Việc phân đoạn thị trường được thực hiện bằng cách chia thị trường chỉ theo duy nhất một tiêu thức nào đó.
Đáp án: F

Back to top button