Quản trịTrắc nghiệm

222 câu trắc nghiệm Marketing

Phần 6 gồm 24 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 6 gồm 24 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MARKETING_1_C6_1: Sản phẩm có thể là:
○ Một vật thể
○ Một ý tưởng
○ Một dịch vụ
○ (a) và (c)
● Tất cả những điều trên

MARKETING_1_C6_2: Có thể xem xét một sản phẩm dưới 3 cấp độ. Điểm nào trong các điểm dưới đây không phải là một trong 3 cấp độ đó.
○ Sản phẩm hiện thực
● Sản phẩm hữu hình
○ Sản phẩm bổ sung
○ Những lợi ích cơ bản

MARKETING_1_C6_3: Việc đặt tên, nhãn hiệu riêng cho từng sản phẩm của doanh nghiệp có ưu điểm:
○ Cung cấp thông tin về sự khác biệt của từng loại sản phẩm.
○ Giảm chi phí quảng cáo khi tung ra sản phẩm mới thị trường
○ Không ràng buộc uy tín của doanh nghiệp với một sản phẩm cụ thể.
● (a) và (c)
○ Tất cả đều đúng.

MARKETING_1_C6_4: Các sản phẩm mà khi mua khách hàng luôn so sánh về chất lượng, giá cả, kiểu dáng ____________ được gọi là sản phẩm:
○ Mua theo nhu cầu đặc biệt
● Mua có lựa chọn
○ Mua theo nhu cầu thụ động
○ Sử dụng thường ngày.

MARKETING_1_C6_5: Điều nào sau đây cho thấy bao gói hàng hoá trong điều kiện kinh doanh hiện nay là cần thiết ngoại trừ:
○ Các hệ thống cửa hàng tự phục vụ ra đời ngày càng nhiều.
○ Khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn khi mua hàng hoá, miễn là nó tiện lợi và sang trọng hơn.
○ Bao gói góp phần tạo nên hình ảnh của doanh nghiệp và của nhãn hiệu hàng hoá
○ Bap gói tạo khả năng và ý niệm về sự cải tiến hàng hoá
● Bao gói làm tăng giá trị sử dụng của hàng hoá.

MARKETING_1_C6_6: Bộ phận nhãn hiệu sản phẩm có thể nhận biết được nhưng không thể đọc được là:
● Dấu hiệu của nhãn hiệu
○ Tên nhãn hiệu
○ Dấu hiệu đã đăng kí
○ Bản quyền
○ Các ưu điểm trên đều sai.

MARKETING_1_C6_7: Ưu điểm của việc vận dụng chiến lược đặt tên nhãn hiệu cho riêng từng loại sản phẩm là:
● Danh tiếng của doanh nghiệp không gắn liền với mức độ chấp nhận sản phẩm.
○ Chi phí cho việc giới thiệu sản phẩm là thấp hơn
○ Việc giới thiệu sản phẩm mới dễ dàng hơn.
○ (a) và (b)
○ Tất cả đều đúng.

MARKETING_1_C6_8: Bao gói tốt có thể là:
○ Bảo vệ sản phẩm
○ Khuếch trương sản phẩm
○ Tự bán được sản phẩm
● Tất cả các điều nêu trên

MARKETING_1_C6_9: Việc một số hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mang các sản phẩm đã ở giai đoạn cuối của chu kì sống tại thị trường Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam thì đã:
○ Làm giảm chi phí nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới
● Tạo cho những sản phẩm đó một chu kì sống mới
○ Giảm chi phí Marketing sản phẩm mới
○ Làm tăng doanh số bán sản phẩm.

MARKETING_1_C6_10: Thứ tự đúng của các giai đoạn trong chu kì sống của sản phẩm là:
○ Tăng trưởng, bão hoà, triển khai, suy thoái
○ Triển khai, bão hoà, tăng trưởng, suy thoái
○ Tăng trưởng, suy thoái, bão hoà, triển khai
● Không câu nào đúng.


MARKETING_1_C6_11: Trong một chu kì sống của một sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm được bán nhanh trên thị truờng và mức lợi nhuận tăng nhanh được gọi là:
○ Bão hoà
○ Triển khai
● Tăng trưởng
○ Suy thoái

MARKETING_1_C6_12: Công việc nào trong các công việc sau đây mà nhà làm Marketing không nên tiến hành nếu sản phẩm đang ở giai đoạn tăng trưởng của nó?
○ Giữ nguyên hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm.
○ Tiếp tục thông tin mạnh mẽ về sản phẩm cho công chúng.
● Đánh giá và lựa chọn lại các kênh phân phối
○ Đưa sản phẩm vào thị trường mới.
○ Thay đổi đôi chút về thông điệp quảng cáo.

MARKETING_1_C6_13: Các sản phẩm tham gia hoàn toàn vào thành phần sản phẩm của nhà sản xuất được gọi là:
○ Tài sản cố định
○ Vật tư dịch vụ
● Nguyên vật liệu.
○ Thiết bị phụ trợ

MARKETING_1_C6_14: Chất lượng sản phẩm là một trong các công cụ để định vị thị trường, vì vậy chất lượng sản phẩm có thể được đo lường bằng sự chấp nhận của:
○ Nhà sản xuất
○ Đối thủ cạnh tranh
● Khách hàng
○ Đại lý tiêu thụ

MARKETING_1_TF6_1: Các nhà Marketing phải tìm cách bán những lợi ích sản phẩm chứ không phải các tính chất của chúng.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF6_2: Bất kì sản phẩm nào được tung ra thị trường đều phải được gắn nhãn hiệu của nhà sản xuất.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF6_3: Việc sử dụng tên nhãn hiệu đồng nhất cho tất cả các sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp sẽ làm tăng chi phí quảng cáo.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF6_4: Một yêu cầu của tên nhãn hiệu là nó phải được khác biệt so với các tên nhãn hiệu khác của các sản phẩm cùng loại.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF6_5: Việc bổ xung những yếu tố cho một sản phẩm như lắp đặt, bảo hành, sửa chữa dịch vụ sau bán hàng ____________ làm tăng chi phí, do đó doanh nghiệp không nên làm những việc này.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF6_6: Cách duy nhất để có được sản phẩm mới là doanh nghiệp tự nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm mới đó.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF6_7: Trong quá trình phát triển sản phẩm mới, thử nghiệm thị trường là giai đoạn trong đó sản phẩm mới cùng với các chương trình Marketing được triển khai trong bối cảnh môi trường thực tế.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF6_8: Thông thưởng, khi chu kì sống của một sản phẩm bắt đầu, doanh nghiệp không cần bỏ nhiều nỗ lực để cho nó diễn tiến.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF6_9: Danh mục sản phẩm có phạm vi hẹp hơn chủng loại sản phẩm.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF6_10: Theo quan niệm Marketing, sản phẩm mới là những sản phẩm phải được làm mới hoàn toàn về chất lượng, hình dáng, bao gói, nhãn hiệu.
Đáp án: F

Back to top button