Quản trịTrắc nghiệm

222 câu trắc nghiệm Marketing

Phần 7 gồm 25 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 7 gồm 25 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MARKETING_1_C7_1: Đường cầu về một sản phẩm:
○ Phản ánh mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu.
○ Thường có chiều dốc xuống.
○ Luôn cho thấy là khi giá càng cao thì lượng cầu càng giảm.
● (a) và (b)
○ Tất cả những điều nêu trên.

MARKETING_1_C7_2: Các nghiên cứu về mặt hàng gạo cho thấy là khi gạo tăng giá thì lượng cầu về gạo giảm nhẹ. Nhưng tổng doanh thu bán gạo vẫn tăng lên. Đường cầu mặt hàng gạo là đường cầu:
○ Đi lên
○ Co giãn thống nhất
● Ít co giãn theo giá
○ Co giãn theo giá

MARKETING_1_C7_3: Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt hoặc do nhu cầu thị trường thay đổi quá đột ngột, không kịp ứng phó thì doanh nghiệp nên theo đuổi mục tiêu:
○ Dẫn đầu về thị phần
○ Dẫn đầu về chất lượng
○ Tối đa hoá lợi nhuận hiện thời
● Đảm bảo sống sót
○ Mục tiêu nào nêu trên cũng phù hợp.

MARKETING_1_C7_4: Câu nào trong các câu sau đây không nói về thị trường độc quyền thuần tuý?
○ Đường cầu của thị trường cũng là đường cầu của ngành.
● Giá được quyết định bởi người mua.
○ Là thị trường rất hấp dẫn nhưng khó gia nhập.
○ Giá bán là một trong những công cụ để duy trì và bảo vệ thế độc quyền.

MARKETING_1_C7_5: Khi sản phẩm của doanh nghiệp có những khác biệt so với những sản phẩm cạnh tranh và sự khác biệt này được khách hàng chấp nhận thì doanh nghiệp nên:
○ Định giá theo chi phí sản xuất
● Định giá cao hơn sản phẩm cạnh tranh
○ Định giá thấp hơn sản phẩm cạnh tranh
○ Định giá theo thời vụ.

MARKETING_1_C7_6: Điều kiện nào được nêu ra dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng chính sách giá: “Bám chắc thị trường”
○ Thị trường rất nhạy cảm về giá và giá thấp sẽ mở rộng thị trường.
● Chi phí sản xuất tăng lên khi sản lượng sản xuất gia tăng
○ Chi phí phân phối giảm khi lượng hàng bán ra tăng lên
○ Giá thấp làm nhụt chí của các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn.

MARKETING_1_C7_7: Bạn mua một bộ sản phẩm Johnson với nhiều loại sản phẩm khác nhau sẽ được mua với giá thấp hơn nếu bạn mua các sản phẩm đó riêng lẻ. Đó chính là do người bán đã định giá:
○ Cho những hàng hoá phụ thêm
○ Cho những chủng loại hàng hoá
● Trọn gói
○ Cho sản phẩm kèm theo bắt buộc

MARKETING_1_C7_8: Việc định giá của hãng hàng không Vietnam Airline theo hạng Bussiness Class và Economy Class là việc:
○ Định giá phân biệt theo giai tầng xã hội
○ Định giá phân biệt theo nhóm khách hàng
● Định giá phân biệt theo địa điểm
○ Định giá phân biệt theo thời gian
○ Tất cả

MARKETING_1_C7_9: Giá bán lẻ 1kg bột giặt X là 14.000 VND/1kg nhưng nếu khách hàng mua từ 6kg trở lên thì tính ra chỉ phải thanh toán 12.000 VND/1kg. Doanh nghiệp bán sản phẩm X đang thực hiện chính sách:
○ Chiết khấu cho người bán lẻ.
○ Chiết khấu do thanh toán ngay bằng tiền mặt
● Chiết khấu do mua số lượng nhiều
○ Chiết khấu thời vụ
○ Chiết khấu thương mại

MARKETING_1_C7_10: Trong tình huống nào thì doanh nghiệp cần chủ động hạ giá?
● Năng lực sản xuất dư thừa.
○ Lượng hàng bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu
○ Lợi nhuận đang tăng lên ở mức cao
○ Thị phần chiếm giữ đang tăng lên
○ Khi gặp phải tình trạng “lạm phát chi phí”


MARKETING_1_C7_11: Một doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên những vùng thị trường xa nơi sản xuất, cách tiếp cận xác định giá nào sau đây tỏ ra không hiệu quả nhất?
○ FOB
○ Giá thống nhất
○ Giá trọn gói
● Giá tại thời điểm giao hàng

MARKETING_1_C7_12: Công ty xe Buýt Hà Nội giảm giá vé cho những học sinh, sinh viên khi đi xe bus. Đó là việc áp dụng chiến lược.
○ Giá trọn gói
○ Giá hai phần
● Giá phân biệt
○ Giá theo hình ảnh
○ Giá chiết khấu

MARKETING_1_C7_13: Mục tiêu định giá tối đa hoá lợi nhuận thì tương ứng với kiểu chiến lược giá:
○ Thẩm thấu thị trường
○ Trung hoà
● Hớt phần ngon
○ Trọn gói

MARKETING_1_C7_14: Phương pháp định giá chỉ dựa vào chi phí có hạn chế lớn nhất là:
○ Doanh nghiệp có thể bị lỗ
○ Không biết chắc là có bán được hết số sản phẩm dự tính ban đầu hay không?
○ Không tính đến mức giá của đối thủ cạnh tranh
● Tất cả
○ (b) và (c)

MARKETING_1_C7_15: Trong trường hợp nào sau đây thì doanh nghiệp nên chủ động tăng giá?
○ Năng lực sản xuất dư thừa
● Cầu quá mức
○ Thị phần đang có xu hướng giảm
○ Nền kinh tế đang suy thoái
○ Không có trường hợp nào cả

MARKETING_1_TF7_1: Giá cả là yếu tố duy nhất trong hệ thống Marketing Mix tạo ra doanh thu còn các yếu tố khác thể hiện chi phí.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF7_2: Xây dựng chiến lược giá cho doanh nghiệp chỉ có nghĩa là xác định cho mỗi loại sản phẩm của doanh nghiệp một mức giá nhất định.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF7_3: Đường cầu về một sản phẩm luôn là được dốc xuống.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF7_4: Nếu doanh nghiệp đang ở trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì việc doanh nghiệp quyết định một mức giá cho riêng mình là không có ý nghĩa.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF7_5: Nếu đối thủ cạnh tranh giảm giá bán thì doanh nghiệp cũng phải nên giảm giá theo để không mất những khách hàng hiện tại.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF7_6: Giá CIF là giá mà người bán không phải chịu chi phí vận chuyển và chi phí bảom hiểm hàng hoá đến nơi người mua lựa chọn.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF7_7: Chến lược “hớt phần ngon” là chiến lược đặt giá bán cho một sản phẩm ở mức thấp nhất có thể để chiếm được phần lớn thị trường.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF7_8: Giá thống nhất bao gồm chi phí vận chuyển nghĩa là người mua ở gần thì được mua với giá thấp hơn, còn nguời mua ở xa thì phải mua với giá cao hơn.
Đáp án: F

MARKETING_1_C7_1: Nếu các yếu tố khác không đổi thì khi cầu ầê một sản phẩm vượt qua cung về sản phẩm đó thì doanh nghiệp nên tăng giá bán sản phẩm.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF7_9: Việc giảm giá cho những cuộc gọi vào ban đêm họăc ngày nghỉ, ngày lễ tết được gọi là chính sách định giá hai phần.
Đáp án: F

Back to top button