Quản trịTrắc nghiệm

222 câu trắc nghiệm Marketing

Phần 8 gồm 24 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 8 gồm 24 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

MARKETING_1_C8_1: Trong kênh Marketing trực tiếp:
○ Người bán buôn và bán lẻ xen vào giữa người sản xuất trực tiếp và người tiêu dùng.
○ Phải có người bán buôn
● Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng
○ Tất cả đều sai

MARKETING_1_C8_2: Công ty sữa Mộc Châu đưa sản phẩm của mình cho các của hàng tiêu thụ sản phẩm, sau đó các cửa hàng này bán sản phẩm của mình cho người tiêu dùng. Công ty sữa Mộc Châu tổ chức hệ thống kênh Marketing:
○ Trực tiếp
● Một cấp
○ Hai cấp
○ Ba cấp
○ Không thuộc loại nào kể trên.

MARKETING_1_C8_3: Định nghĩa nào sau đây đúng với một nhà bán buôn trong kênh phân phối?
○ Là trung gian thực hiện chức năng phân phối trên thị trường công nghiệp
○ Là trung gian có quyền hành động hợp pháp thay cho nhà sản xuất.
● Là trung gian bán hàng hoá và dịch vụ cho các trung gian khác.
○ Là trung gian bán hàng hoá trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

MARKETING_1_C8_4: Công ty bia Việt Hà bán sản phẩm bia của mình thông qua các cửa hàng bán lẻ trên khắp miền Bắc và mục tiêu của công ty là có nhiều điểm bán lẻ càng tốt. Phương thức phân phối này được gọi là:
○ Phân phối có chọn lọc
○ Phân phối rộng rãi
● Phân phối đặc quyền cho các cửa hàng bán lẻ
○ Phân phối theo kênh hai cấp

MARKETING_1_C8_5: Các xung đột trong kênh:
○ Gồm có xung đột theo chiều dọc và theo chiều ngang
○ Có thể làm giảm hiệu quả của kênh
○ Có thể làm tăng hiệu quả của kênh
○ (a) và (b)
● Tất cả các câu trên

MARKETING_1_C8_6: Các nhà sản xuất sử dụng những người trung gian phân phối vì những lý do sau đây, ngoại trừ:
○ Các nhà sản xuất thường không có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện cả chức năng phân phối.
○ Các nhà sản xuất nhận thấy rõ hiệu quả của việc chuyên môn hoá
● Các nhà sản xuất không muốn tham gia vào việc phân phối sản phẩm
○ Không câu nào đúng

MARKETING_1_C8_7: Một kênh phân phối được gọi là kênh dài nếu:
○ Có số lượng nhiều các trung gian Marketing
○ Có số lượng nhiều các trung gian ở mỗi cấp độ kênh phân phối
● Có nhiều cấp độ trung gian trong kênh.
○ Tất cả đều đúng

MARKETING_1_C8_8: Kênh phân phối:
● Là tập hợp các tổ chức và cá nhân tham gia vào dòng chảy hàng hoá từ người sản xuất đến khách hàng của họ
○ Phải có ít nhất một cấp trung gian
○ Phải có sự tham gia của các công ty kho vận
○ Tất cả đều đúng

MARKETING_1_C8_9: Câu nào trong các câu sau đây thể hiện đúng nhất sự khác nhau giữa kênh marketing truyền thông và VMS?
○ Kênh phân phối truyền thống là kênh phân phối được tổ chức theo kiểu cũ, còn VMS được tổ chức theo kiểu mới.
○ Kênh phân phối truyền thống chỉ có nhà sản xuất và người tiêu dùng, còn VMS được tổ chức theo kiểu mới.
● Các thành viên trong kênh phân phối truyền thống hoạt động vì lợi ích riêng của họ còn trong kênh VMS thì các thành viên hoạt động như một thể thống nhất vì mục tiêu chung.
○ Trong kênh phân phối truyền thống không có hợp đồng ràng buộc giữa các bên còn ở VMS thì phải có hợp đồng.

MARKETING_1_C8_10: Trong các câu sau đây nói về ngành bán lẻ, câu nào KHÔNG đúng?
○ Bán lẻ là việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng
○ Bán lẻ là một ngành lớn
● Người sản xuất và người bán buôn không thể trực tiếp bán lẻ
○ Bán lẻ có thể được thực hiện qua các nhân viên bán hàng, qua thư bán hàng, qua điện thoại và bán hàng tại nhà


MARKETING_1_C8_11: Việc bán hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp để họ bán lại hoặc sử dụng vào mục đích kinh doanh được gọi là:
○ Bán lẻ
● Bán buôn
○ Liên doanh
○ Sản xuất

MARKETING_1_C8_12: Trong các quyết định sau đây, quyết định nào KHÔNG phải là một trong các quyết định cơ bản về sản phẩm mà người bán lẻ thông qua?
○ Về chủng loại hàng hoá
○ Về cơ cấu dịch vụ
○ Về bầu không khí (cách trưng bày hàng hoá)
● Về thị truờng mục tiêu

MARKETING_1_C8_13: Việc các nhà sản xuất hỗ trợ cho những nhà bán lẻ trong việc trưng bày hàng hoá và tư vấn cho khách hàng là thực hiện chức năng nào trong các chức năng sau đây?
○ Thiết lập các mối quan hệ
○ San sẻ rủi ro
○ Tài trợ
● Xúc tiến bán hàng

MARKETING_1_C8_14: Bán hàng tại nhà người tiêu dùng
● Là bán lẻ
○ Là Marketing trực tiếp
○ Là việc bán hàng không qua trung gian
○ Tất cả đếu sai.

MARKETING_1_TF8_1: Kênh phân phối một cấp còn gọi là kênh phân phối trực tiếp?
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_2: Theo các nhà sản xuất, khi số cấp trong kênh tăng lên thì việc kiểm tra giám sát của các nhà sản xuất với hàng hoá của mình sẽ được nhẹ bớt đi.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_3: Điểm khác biệt chủ yếu của hệ thống kênh Marketing liên kết dọc (VMS) so với kênh Marketing truyền thống là các thành viên tỏng kênh hoạt động như một hệ thống nhất.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_4: Phương thức phân phối chọn lọc diễn ra khi sản phẩm được bán ở càng nhiều điểm bán lẻ càng tốt.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_5: Xung đột chiều ngang trong kênh là xung đột giữa các trung gian ở cùng một cấp độ phân phối.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF8_6: Nếu khách hàng mục tiêu càng ở phân tán địa lý thì kênh phân phối càng phải ngắn để tiết kiệm chi phí.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_7: Với những sản phẩm dễ hỏng thì kênh phân phối phải càng ngắn càng tốt.
Đáp án: T

MARKETING_1_TF8_8: Các quyết định về địa điểm mở cửa hàng bán lẻ ít ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng của cửa hàng tự do.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_9: Các tổ chức bán buôn, bán lẻ các doanh nghiệp độc lập không nắm quyền sở hữu đối với hàng hoá mà họ bán.
Đáp án: F

MARKETING_1_TF8_10: Nhà bán buôn thường đặt địa điểm ở những nơi mà tiền thuê địa điểm thấp, chi phí cho trưng bày hàng hoá thấp.
Đáp án: T

Back to top button