Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứu

Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu

Báo cáo này nghiên cứu lợi nhuận bất thường và tính thanh toán của cổ phiếu xung quanh thông báo chia tách cổ phiếu. Bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện, với dữ liệu nghiên cứu là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM có thông báo chia tách cổ phiếu trong giai đoạn từ tháng 01/2007 đến 05/2014, kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại lợi nhuận bất thường xung quanh thông báo chia tách cổ phiếu. Hơn nữa, thanh khoản của cổ phiếu tăng sau thông báo chia tách cổ phiếu. Bài báo cáo cũng cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa lợi nhuận bất thường khi có sự kiện thông báo chia tách cổ phiếu và tính thanh khoản của cổ phiếu trước sự kiện.

Từ khóa: Lợi nhuận bất thường, tính thanh khoản, thông báo chia tách cổ phiếu, nghiên cứu sự kiện.
1. Giới thiệu về lợi nhuận bất thường
Lý thuyết thị trường hiệu quả dạng vừa cho rằng giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ, tức thời tất cả các thông tin hiện có trên thị trường, giá cổ phiếu thay đổi một cách ngẫu nhiên do ảnh hưởng của những thong tin không thể dự đoán được (Fama, 1970). Tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy tồn tại lợi nhuận bất thường xung quanh ngày thông báo chia cách cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (Chou và các tác giả, 2005; Fama và các tác giả, 1969; Ikenberry và các tác giả, 1996; Lamoureux và Poo, 1987) và thị trường chứng khoán Canada (Elfakhani và Lung, 2003).

Các nghiên cứu về biến động thanh khoản của cổ phiếu sau thông báo chia tách cổ phiếu cho các kết quả khác nhau. Copeland (1979) chỉ ra rằng thanh khoản sau khi chia tách cổ phiếu. Tuy nhiên, Han (1995) cho kết quả ngược lại, khối lượng giao dịch tăng sau khi thông báo chia tách cổ phiếu và kết luận rằng thông báo chia tách năng cao tính thanh toán của cổ phiếu.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button