Home | Trắc nghiệm | Quản trị | 73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức – P1
73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án kèm theo)
73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án kèm theo)

73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án). Nội dung bao gồm 73 câu trắc nghiệm đa lựa chọn, phân thành 2 phần như sau:

  • Phần 1: 33 câu
  • Phần 2: 40 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 33 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

1. Hành vi tổ chức bao gồm:
○ Hành vi và thái độ cá nhân
○ Hành vi và thái độ cá nhân với tập thể
○ Hành vi và thái độ cá nhân với tổ chức
● Tất cả đều đúng