Quản trịTrắc nghiệm

73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án). Nội dung bao gồm 73 câu trắc nghiệm đa lựa chọn, phân thành 2 phần như sau:

  • Phần 1: 33 câu
  • Phần 2: 40 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 33 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

1. Hành vi tổ chức bao gồm:
○ Hành vi và thái độ cá nhân
○ Hành vi và thái độ cá nhân với tập thể
○ Hành vi và thái độ cá nhân với tổ chức
● Tất cả đều đúng

2. Hành vi tổ chức chỉ nghiên cứu những thái độ và hành vi quyết định đến kết quả của người lao động
● Đúng
○ Sai

3. Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học
○ Khoa học chính trị
○ Tâm lý xã hội
○ Nhân chủng học
● Tất cả đều đúng

4. Đối tượng nghiên cứu hành vi tổ chức:
● Hành vi con người trong tổ chức
○ Tạo ra môi trường có tính toàn cầu
○ Cải thiện kỹ năng con người
○ Cải thiện chất lượng và năng suất

5. Hành vi tổ chức có chức năng:
○ Chức năng giải thích
○ Chức năng dự đoán
○ Chức năng kiểm soát
● Tất cả đều đúng

6. Đặc tính nào dưới đây không thuộc đặc tính tiểu sử
● Khả năng
○ Tuổi tác
○ Tình trạng gia đình
○ Thâm niên công tác

7. Những khả năng nào không nằm trong khả năng suy nghĩ
○ Suy luận suy diễn
● Sự cân bằng
○ Tốc độ nhận thức
○ Khả năng hình dung

8. Chín khả năng hành động được chia thành 3 nhóm
○ Yếu tố sức mạnh, sức chịu đựng, yếu tố linh hoạt
○ Yếu tố linh hoạt, sức chịu đựng, sức bật
● Yếu tố sức mạnh, yếu tố linh hoạt, yếu tố khác
○ Tất cả đều sai

9. Các yếu tố xác định tính cách
○ Di truyền- môi trường- khả năng
○ Di truyền- khả năng- đặc tính tiểu sử
○ Di truyền- khả năng- ngữ cảnh
● Di truyền- môi trường- ngữ cảnh

10. Tính cách hướng ngoại là:
○ Có óc tưởng tượng, nhạy cảm về nghệ thuật
○ Bình tĩnh, nhiệt tình, chắc chắn
● Dễ hội nhập, hay nói, quyết đoán
○ Tất cả đều sai

11. Thái độ của cá nhân trong tổ chức có các loại
○ Sự hài lòng trong công việc
○ Gắn bó với công việc
○ Cam kết với tổ chức
● Tất cả đều đúng

12. Nhân tố nào quyết định đến sự hài lòng trong công việc
○ Công bằng trong khen thưởng
○ Đồng nghiệp ủng hộ
○ Công việc phù hợp với tính cách
● Tất cả đều đúng

13. Phản ứng của nhân viên khi bất mãn tổ chức
● Rời bỏ tổ chức, góp ý tích cực và xây dựng, làm cho tình hình tồi tệ.
○ Góp ý tích cực và xây dựng, tăng năng suất lao động, thuyên chuyển
○ Làm cho tình hình tốt hơn, góp ý tích cực và xây dựng, rời bỏ tổ chức
○ Tất cả đều sai

14. Sự hài lòng trong công việc là một thái độ chung đối với công việc của một người; sự khác biệt giữa số lần khen thưởng mà người làm việc nhận được và số lần khen thưởng mà họ tin là mình lẽ ra không nhận được.
○ Đúng
● Sai


15. Nhận thức là một quá trình qua đó cá nhân tổ chức sắp xếp và diễn giải những ấn tượng giác quan của mình để tìm hiểu môi trường xung quanh
● Đúng
○ Sai

16. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức
○ Suy nghĩ, mục tiêu, tình huống
○ Nhận thức, suy nghĩ, mục tiêu
○ Nhận thức, suy nghĩ, tình huống
● Nhận thức, mục tiêu, tình huống

17. Mô hình ra quyết định gồm
○ 5 bước
● 6 bước
○ 7 bước
○ 8 bước

18. Các nhân tố tình huống ảnh hưởng đến nhận thức
● Thời gian, môi trường xã hội, môi trường làm việc
○ Thời gian, thái độ, môi trường làm việc
○ Môi trường làm việc, môi trường xã hội, kỳ vọng
○ Môi trường làm việc, môi trường xã hội, thái độ

19. Bước nào dưới đây không nằm trong các bước ra quyết định
○ Xác định vấn đề
○ Đánh giá các giải pháp
● Tăng tính sáng tạo khi ra quyết định
○ Phát triển các giải pháp

20. Trong một tổ chức, cá nhân ra quyết định thường gặp phải những hạn chế
○ Thời gian
○ Theo lối cũ
○ Hệ thống khen thưởng
● Tất cả đều đúng

21. Động viên là tinh thần sẵn sàng cố gắng ở mức cao vì mục tiêu của cá nhân, với điều kiện một số nhu cầu cá nhân được thỏa mãn dựa trên khả năng nỗ lực.
○ Đúng
● Sai

22. Học thuyết Y về động viên giả định
○ Nhân viên lười nhác, vô trách nhiệm, và phải cưỡng bức làm việc
● Nhân viên thích làm việc, sáng tạo, có trách nhiệm và có thể tự điều khiển mình
○ a và b đúng
○ Tất cả đều sai

23. Học thuyết hai nhân tố về động viên gồm
○ Yếu tố nội tại và yếu tố cá nhân
○ Yếu tố cá nhân và yếu tố bên ngoài
● Yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài
○ Tất cả đều sai

24. Học thuyết ERG về động viên cho rằng con người có:
● 3 nhóm nhu cầu
○ 4 nhóm nhu cầu
○ 5 nhóm nhu cầu
○ Tất cả đều sai

25. Bố trí người đúng việc và bố trí việc đúng người là hình thức động viên thông qua
○ Sự tham gia của người lao động
○ Phần thưởng
● Thiết kế công việc
○ Tất cả đều sai

26. Người lao động có thể được động viên thông qua sự tham gia vào
○ Xác định mục tiêu trong tổ chức
○ Ra quyết định trong tổ chức
○ Giải quyết các vấn đề trong tổ chức
● Tất cả đều đúng

27. Học thuyết nhu cầu của McCelland cho rằng nhu cầu của con người có
○ 3 nhu cầu cơ bản: tồn tại, quan hệ và phát triển
● 3 nhu cầu cơ bản: hoàn thành, quyền lực, liên minh
○ 5 nhu cầu: sinh lý, an toàn, xã hội, được tôn trọng và tự nhận biết
○ Tất cả đều sai

28. Động viên xảy ra khi
○ Nhu cầu không được thỏa mãn –> dẫn dắt–> áp lực –> tìm kiếm hành vi –> thỏa mãn nhu cầu
○ Nhu cầu không được thỏa mãn –> tìm kiếm hành vi –> dẫn dắt –> áp lực –> thỏa mãn nhu cầu
● Nhu cầu không được thỏa mãn –> áp lực –> cố gắng –> tìm kiếm hành vi –> thỏa mãn nhu cầu
○ Nhu cầu không được thỏa mãn –> dẫn dắt –> tìm kiếm hành vi–> áp lực –> thỏa mãn nhu cầu.

29. Maslow cho rằng thỏa mãn nhu cầu bậc thấp khó hơn thỏa mãn nhu cầu bậc cao
○ Đúng
● Sai

30. Trong học thuyết công bằng, nhân viên có thể áp dụng dạng so sánh
○ Tự so sánh bên trong tổ chức
○ So sánh những người khác bên trong tổ chức và bên ngoài tổ chức
○ Tự so sánh bên ngoài tổ chức
● Tất cả đều đúng

31. Nhóm là hai hay nhiều cá nhân, có tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau, nhưng mục tiêu của mỗi thành viên trong nhóm là khác nhau
○ Đúng
● Sai

32. Nhóm được phân thành
○ Nhóm chính thức và nhóm bạn bè
○ Nhóm chính thức và nhóm lợi ích
● Nhóm chính thức và nhóm không chính thức
○ Nhóm nhiệm vụ và nhóm không chính thức

33. Nhóm được hình thành theo cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị được gọi là
○ Nhóm nhiệm vụ
○ Nhóm lợi ích
● Nhóm chỉ huy
○ a và c đúng

Back to top button