Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Mô tả lại mô hình chưa phù hợp

Việc điều chỉnh hay biến đổi một mô hình không phù hợp thành một mô hình phù hợp có phải luôn là mục tiêu cần hướng tới. Ở đây, có sự tranh luận giữa nhóm thiên về kiểm định lý thuyết và nhóm theo đuổi một sự phù hợp tốt. Mong muốn để đạt được một sự phù hợp tốt có thể sẽ không đạt được sự thỏa hiệp với lý thuyết cần kiểm định. Vì vậy, trong thực tế nỗ lực gia tăng độ phù hợp của mô hình có thể dẫn đến nhiều hệ lụy xấu trong việc mô tả mô hình.

Mỗi một trường hợp bên dưới có thể làm gia tăng sự phù hợp của mô hình nhưng có thể làm suy yếu lý thuyết kiểm định. Việc điều chỉnh này sẽ chỉ phù hợp trong một vài trường hợp cụ thể chứ không phải luôn đúng hoặc cần thiết trong mọi trường hợp bởi vì nó tiềm ẩn các vấn đề về ràng buộc quá mức của SEM để cung cấp một kiểm định thực của một mô hình. Hơn nữa, điều quan trọng là chúng ta không chỉ học từ các lý thuyết đã được xác nhận mà còn xem xét những kì vọng lý thuyết chưa được kiểm chứng.

Xem thêm: Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường trong SEM

Biến đổi một mô hình không phù hợp thành mô hình phù hợp trong mô hình SEM có thể sử dụng một trong số ba cách sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button