Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Mô tả lại mô hình chưa phù hợp Việc điều chỉnh hay biến đổi một mô hình không phù hợp thành một mô hình phù hợp có phải luôn là mục tiêu cần hướng tới. Ở đây, có sự tranh luận giữa nhóm thiên về kiểm định lý thuyết và nhóm theo đuổi một sự phù hợp tốt. Mong muốn để đạt được một sự phù hợp tốt có thể sẽ không đạt được sự thỏa hiệp với lý thuyết cần kiểm định. Vì vậy, trong thực tế nỗ lực gia tăng độ phù hợp của mô hình có thể dẫn đến nhiều hệ lụy xấu trong việc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button