Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Xác định mô hình cấu trúc trong SEM

Xác định mô hình cấu trúc

Cùng với mô hình đo lường, mô hình cấu trúc là một trong hai thành phần chính của mô hình phương trình cấu trúc - SEM. Vì vậy, việc xác định một mô hình cấu trúc phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo ý nghĩa về mặt lý thuyết của mô hình SEM. Ở bài trước, chúng tôi đã trình bày cách xây dựngkiểm định một mô hình đo lường. Tiếp theo bài viết này sẽ trình bày vấn đề xác định mô hình cấu trúc bằng cách gán các mối quan hệ từ một khái niệm này đến khái niệm khác dựa trên mô hình lý thuyết được đề xuất. Đây chính là bước thứ năm trong quy trình sáu bước xây dựng và kiểm định một mô hình SEM.

Việc xác định mô hình cấu trúc tập trung vào việc sử dụng mối quan hệ phụ thuộc thể hiện các giả thuyết cấu trúc của mô hình nghiên cứu. Nói cách khác, nhà nghiên cứu xác định các mối quan hệ phụ thuộc được giả thuyết hóa về sự tồn tại giữa các khái niệm. Mỗi giả thuyết thể hiện một mối quan hệ cụ thể cần phải được xác định.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button