Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Xác định mô hình cấu trúc trong SEM

Xác định mô hình cấu trúc Cùng với mô hình đo lường, mô hình cấu trúc là một trong hai thành phần chính của mô hình phương trình cấu trúc – SEM. Vì vậy, việc xác định một mô hình cấu trúc phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo ý nghĩa về mặt lý thuyết của mô hình SEM. Ở bài trước, chúng tôi đã trình bày cách xây dựng và kiểm định một mô hình đo lường. Tiếp theo bài viết này sẽ trình bày vấn đề xác định mô hình cấu trúc bằng cách gán các mối quan hệ từ một khái niệm này …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button