KTL nâng cao

Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin chẩn đoán để giải quyết những vấn đề tồn tại hoặc cải thiện độ phù hợp của mô hình. Mô tả lại mô hình dù với lý do gì thì vẫn luôn luôn dựa trên lý thuyết mà mô hình được xây dựng. Nếu việc điều chỉnh là nhỏ thì lý thuyết tổng thể của mô hình đo lường có thể không bị ảnh hưởng nhiều và …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button