Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin chẩn đoán để giải quyết những vấn đề tồn tại hoặc cải thiện độ phù hợp của mô hình.

Mô tả lại mô hình dù với lý do gì thì vẫn luôn luôn dựa trên lý thuyết mà mô hình được xây dựng. Nếu việc điều chỉnh là nhỏ thì lý thuyết tổng thể của mô hình đo lường có thể không bị ảnh hưởng nhiều và nghiên cứu có thể tiếp tục thực hiện bằng cách sử dụng mô hình đã mô tả và dữ liệu trước đó sau khi thực hiện đề xuất thay đổi. Nếu việc điều chỉnh là lớn (đáng kể) thì nhà nghiên cứu phải sẳn sàng sửa đổi lý thuyết đo lường mà kết quả là tạo ra một mô hình đo lường mới. Với cơ sở lý thuyết mạnh cho CFA thì nhà nghiên cứu nên tránh thực hiện những thay đổi chỉ dựa trên các các tiêu chuẩn thực nghiệm như các kết quả chẩn đoán của CFA. Hơn nữa, các mối quan tâm khác cần được xem xét trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào bao gồm tính toàn vẹn lý thuyết (theoretical integrity) của các khái niệm riêng rẽ và mô hình đo lường tổng thể và các giả định và hướng dẫn phù hợp với thực tiễn tốt.

Vậy phân tích CFA cung cấp những tín hiệu chẩn đoán nào? Những tín hiệu này bao gồm bộ chỉ số phù hợp, các phân tích phần dư cũng như một số thông tin chẩn đoán cụ thể được trình bày trong kết quả CFA.
Xem thêm:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button