Kinh tế họcTrắc nghiệm

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm Nguyên lí kinh tế

Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn các nguyên lí kinh tế (Principles of Economics). Các câu hỏi trắc nghiệm được Vietlod tổng hợp theo từng chủ đề dựa trên nguồn ngân hàng đề của trường đại học Udayton. Các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi chủ đề được biên soạn chi tiết, rõ ràng và tách biệt với phần đáp án. Các bạn có thể in ra và thực hiện, sau đó, kiểm chứng với đáp án đi kèm để đánh giá kết quả thực hiện. Đây là tài liệu rất hữu ích dành cho các bạn sinh viên tự học nâng cao kiến thức (chuyên môn lẫn vốn ngoại ngữ), phù hợp cho các giảng viên bổ sung thêm vào ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của mình, cũng như là một database rất tốt cho các bạn có mong muốn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.

Chapter Topic Chủ đề Số câu hỏi
1 What is Economics? Kinh tế học là gì? 155
2 The Economic Problem Vấn đề kinh tế học 250
3 Demand and Supply Cung và Cầu 158
4 Elasticity Độ co dãn 130
5 Efficiency and Equity Vốn và tính hiệu quả 190
6 Markets in Action Thị trường 128
7 Organizing Production

  • Economic Profits,
  • Opportunity Cost,
  • Market Structure.
Tối ưu sản xuất:

  • Lợi nhuận kinh tế,
  • Chi phí cơ hội,
  • Cấu trúc thị trường.
122
8 Output and Costs Sản lượng & chi phí 140
9 Perfect Competition Cạnh tranh hoàn hảo 138
10 Monopoly Độc quyền hoàn toàn 115
11 Monopolistic Competition and Oligopoly Cạnh tranh độc quyền 132
12 Regulation and the Antitrust Law Luật chống độc quyền 193
13 International Finance Tài chính quốc tế 199
Back to top button