Kiến thức Đầu tư

Bài 8: Chiến lược giao dịch theo xu hướng với Fibzone

Xác định điểm Long, Short theo Trend Trigger với Fibzone

Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trigger) có lẽ là chiến lược đơn giản nhất để giao dịch với Fibzone. Giả định cơ bản của chiến lược giao dịch theo xu hướng là chúng ta đang giao dịch trong một xu hướng và rồi một xuất hiện một sóng điều chỉnh (pullback). Sóng điều chỉnh này sẽ kết thúc ở một điểm nào đó trong Fibzone mà chúng ta xác lập, từ đây, hình thành một sự đảo chiều về xu hướng cũ. Sau đây là các nguyên tắc giao dịch xác định điểm Long, xác định điểm Short theo chiến lược giao dịch theo xu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button