Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiến thức Đầu tư

Bài 7: Sử dụng Fibzone để xác định điểm đảo chiều

Fibzone là gì? Làm thế nào xác định Fibzone? Sử dụng Fibzone ra sao?

Để hình thành một Fibzone thì cần ít nhất 3 mức giá Fibonacci. Khi số mức giá Fibonacci hiện diện trong Fibzone càng tăng thì Fibzone càng mạnh & quan trọng. Một Fibzone càng hẹp với nhiều mức giá thì càng có nhiều cơ hội giao dịch. Fibzone đơn giản chỉ cung cấp các điểm ra quyết định, còn Fibonacci là một công cụ hỗ trợ tìm kiếm các mức cản hoặc hỗ trợ. Fibzone là gì? Chúng ta đã tìm hiểu 4 loại Fibonacci là Fibo thoái lui (Fibonacci Retracements), Fibo thoái lui mở rộng (Fibonacci Extensions), Fibo phát triển dựa trên xu hướng (Fibonacci Projections) và …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button