Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Chuyển đổi bảng ngang – bảng dọc trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Trong phân tích dữ liệu, đặc biệt là đối với các dữ liệu có các quan sát lặp thì đòi hỏi người phân tích phải cấu trúc lại dữ liệu cho phù hợp với các phương pháp phân tích. Chẳng hạn, đối với các phương pháp như phân tích như ANOVA lặp 1 chiều, hồi quy logit lặp… thì dữ liệu phải có cấu trúc bảng dọc (long), ngược lại một số các phương pháp khác đòi hỏi dữ liệu có cấu trúc bảng ngang. Điều này lại trở nên cần thiết hơn khi chúng ta sử dụng các mô hình tuyến tính hỗn hợp (ví dụ: mô hình dữ liệu bảng). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi giữa 2 dạng bảng này trên SPSS, bằng cách sử dụng cửa sổ giao dịch (Menu) hoặc cửa sổ lệnh (Syntax).

MINH HỌA DỮ LIỆU BẢNG NGANG VÀ DỮ LIỆU BẢNG DỌC

Cấu trúc dạng bảng ngang thể hiện mỗi dòng là mỗi quan sát hoặc mỗi đối tượng, có dạng như sau:

ID x1 x2 x3 y1 y2 y3
1 200 190 180 3500 3300 3100
2 160 150 140 3000 2900 2800

Trong khi đó, cấu trúc bảng dọc sử dụng nhiều dòng để mô tả cho một đối tượng, có dạng như sau:

ID X Y TIME
1 200 3500 1
1 190 3300 2
1 180 3100 3
2 160 3000 1
2 150 2900 2
2 140 2800 3
1 2 3Next page
Back to top button