KTL nâng cao

Phát hiện khuyết tật dữ liệu trên STATA

GIỚI THIỆU VỀ KHUYẾT TẬT DỮ LIỆU Khuyết tật dữ liệu hay còn gọi là dữ liệu không bình thường hoặc bị ảnh hưởng. Đây là các trường hợp một hoặc một nhóm quan sát mà sự tồn tại của nó có thể ảnh hưởng mạnh đến sự ổn định của kết quả hồi quy. Những dữ liệu có các trường hợp này được xem là dữ liệu không bình thường hoặc bị ảnh hưởng. Có 3 cách mà một quan sát được xem là không bình thường: Outliers: Trong hồi quy tuyến tính, một điểm outlier là một quan sát có phần dư rất lớn. Nói cách …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button