KTL nâng cao

Hồi quy Robust

Hướng dẫn thực hành hồi quy Robust trên Stata

Giới thiệu hồi quy Robust Hồi quy robust là một dạng thay thế cho hồi quy OLS khi dữ liệu có chứa các giá trị dị biệt hoặc quan sát ảnh hưởng. Hồi quy robust cũng có thể được sử dụng cho mục đích phát hiện các quan sát có ảnh hưởng. Hồi quy robust có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống mà bạn có thể sử dụng được hồi quy OLS. Khi thực hiện hồi quy OLS, chúng ta có thể gặp các vấn đề về dữ liệu như Outlier hoặc high Leverage. Chúng ta phải đảm bảo rằng không có lỗi nhập dữ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button