Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Hồi quy Robust

Hướng dẫn thực hành hồi quy Robust trên Stata

Giới thiệu hồi quy Robust
Hồi quy robust là một dạng thay thế cho hồi quy OLS khi dữ liệu có chứa các giá trị dị biệt hoặc quan sát ảnh hưởng. Hồi quy robust cũng có thể được sử dụng cho mục đích phát hiện các quan sát có ảnh hưởng.

Hồi quy robust có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống mà bạn có thể sử dụng được hồi quy OLS. Khi thực hiện hồi quy OLS, chúng ta có thể gặp các vấn đề về dữ liệu như Outlier hoặc high Leverage. Chúng ta phải đảm bảo rằng không có lỗi nhập dữ liệu hoặc các điểm này không phải thuộc một tổng thể khác với tổng thể chúng ta nghiên cứu. Nếu tất cả đều phù hợp thì chúng ta không có lý do gì để loại bỏ các điểm dữ liệu này. Khi đó, hồi quy robust được xem là một lựa chọn thay thế hồi quy OLS.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button