KTL nâng cao

Diễn giải câu lệnh xtabond2 ước lượng GMM

XTABOND, XTDPDSYS, XTDPD HAY XTABOND2 Các mô hình bảng động tuyến tính ngày càng được quan tâm và sử dụng phổ biến. Trên Stata, có nhiều phương pháp để ước lượng các mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính. Đầu tiên là phương pháp ước lượng của Arellano and Bond (1991) với câu lệnh xtabond. Tuy nhiên, câu lệnh xtabond không đề cập đến việc khắc phục sai số chuẩn 2 bước (two-step standard error correction). Phương pháp Arellano-Bond (1991) đôi khi còn được gọi là “GMM sai phân – DGMM”. Tiếp đến là phương pháp GMM được đề xuất bởi bởi Arellano and Bover (1995) và …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button