Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Bộ dữ liệu PCI, PAPI, ICT và PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

(7 customer reviews)

1.265.000 

Bộ dữ liệu khảo sát PCI, PAPI, ICT và PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

Category: Tag:

Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm:

 1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 – 2021)
 2. Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 – 2021)
 3. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 – 2020)
 4. Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 – 2020)

Đi kèm trong bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp là hai file:

 • Stata (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.dta) và
 • Excel (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.xlsx).

Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:

Contains data from ALL.dta
 Observations:      945         Dữ liệu PCI từ 2006 - 2021
  Variables:      40         3 Jul 2022 20:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      int   %10.0g        Năm khảo sát
PCI       double %7.2f         Điểm số PCI
GNTT      double %7.2f         CSTP 1: Gia nhập thị trường
TCDD      double %7.2f         CSTP 2: Tiếp cận đất đai
MBTT      double %7.2f         CSTP 3: Tính Minh bạch
CPTG      double %7.2f         CSTP 4: Chi phí thời gian
CPKCT      double %7.2f         CSTP 5: Chi phí không chính thức
CTBD      double %7.2f         CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng
TNDTP      double %7.2f         CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền
DVHT      double %7.2f         CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
DTLD      double %7.2f         CSTP 9: Đào tạo lao động
TCPL      double %7.2f         CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT
PAPI      double %7.2f         Chỉ số PAPI
PL       double %7.2f         Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
TR       double %7.2f         Công khai, minh bạch
VC       double %7.2f         Trách nhiệm giải trình với người dân
CC       double %7.2f         Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
PA       double %7.2f         Thủ tục hành chính công
PS       double %7.2f         Cung ứng dịch vụ công
EN       double %7.2f         Quản trị môi trường
EG       double %7.2f         Quản trị điện tử
ICT       double %7.2f         Chỉ số ICT
RANK      int   %10.0g        Xếp hạng ICT
HTKT      double %7.2f         Chỉ số HTKT
HTNL      double %7.2f         Chỉ số HTNL
UDCNTT     double %7.2f         Chỉ số ƯDCNTT
PAR       double %7.2f         Chỉ số cải cách hành chính
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
PCI_PAPI    byte  %23.0g   khop    Matching result from merge
PP_ICT     byte  %23.0g   khop    Matching result from merge
PPI_PAR     byte  %23.0g   khop    Matching result from merge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR

Ghi chú:

Khi thực hiện nối các bộ dữ liệu thì số quan sát chung giảm dần do tính sẳn có của dữ liệu. Cụ thể:

 • Số quan sát chung của bộ PCI kết hợp PAPI là 693 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2011 – 2021
 • Hoặc số quan sát chung giữa hai bộ ICT và PAR là  567 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2013 – 2020
 • Nếu gộp chung cả 4 bộ PCI – PAPI – ICT và PAR thì số quan sát chung giai đoạn 2013 – 2020 là 567 quan sát. Tuy nhiên, bộ dữ liệu đầy đủ này vẫn giữ lại tất cả các quan sát trong giai đoạn 2006 – 2021. Các chỉ số không có dữ liệu trong giai đoạn này sẽ có giá trị missing. Trên Stata bạn có thể sử dụng câu lệnh keep if YEAR>=2013 & YEAR <=2020 để giữ lại các quan sát chung (nếu muốn).

Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

7 reviews for Bộ dữ liệu PCI, PAPI, ICT và PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

 1. Lưu Nguyên Bá (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng đáng tin cậy và đáp ứng nhanh chóng.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn vietlod.com! Chúng tôi mong được phục vụ bạn nhiều lần nữa trong tương lai.

 2. Nguyễn Ngọc Dung (verified owner)

  Vietlod.com là một địa chỉ đáng tin cậy cho dịch vụ kinh tế lượng. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ tận tâm và kết quả đáng kinh ngạc. Tôi không thể hài lòng hơn với dịch vụ này.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

 3. Nguyễn Phi Hoàng Nam (verified owner)

  Vietlod.com nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng về chất lượng dịch vụ, giá cả hợp lý và thái độ phục vụ tận tình.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

 4. Lê Thị Kim Ngân (verified owner)

  Vietlod.com cung cấp những phân tích cơ bản và đáng tin cậy cho nghiên cứu của tôi.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Bạn đã giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ và mang lại sự hài lòng cho nhiều khách hàng khác. Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ bạn tốt hơn.

 5. Phú Quốc Trung (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng của vietlod.com cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp cho các nhà nghiên cứu có thể xử lý và đánh giá các kết quả nghiên cứu một cách khoa học và chính xác.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn vietlod.com! Chúng tôi mong được phục vụ bạn nhiều lần nữa trong tương lai.

 6. Phan Thế Trường (verified owner)

  Vietlod.com là một đối tác đáng tin cậy cho nghiên cứu kinh tế lượng. Họ cung cấp những phân tích đáng tin cậy và đưa ra các khuyến nghị hữu ích. Tôi rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và sẽ tiếp tục hợp tác với họ.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn vietlod.com! Chúng tôi mong được phục vụ bạn nhiều lần nữa trong tương lai.

 7. Lương Nguyễn Thanh nhân (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com là một công cụ tuyệt vời cho nghiên cứu khoa học. Tôi đã sử dụng dịch vụ này để phân tích dữ liệu và đưa ra các mô hình thống kê phù hợp cho nghiên cứu của tôi. Đội ngũ chuyên gia tận tâm và có kinh nghiệm tại vietlod.com đã giúp tôi hiểu rõ hơn về phân tích kinh tế lượng và áp dụng chúng vào nghiên cứu của mình.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

Add a review
Back to top button