Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đôi điều về tính chất BLUE của ước lượng

Chúng ta gần như rất quen thuộc với các khái niệm như kết hợp tuyến tính (linearity), độ tin cậy (consistent), tính không chệch (unbiased) hoặc tính nhất quán, hiệu quả (effective) của ước lượng. Đó chính là các tính chất BLUE của ước lượng. Vậy một ước lượng như thế nào được gọi là BLUE. Sau đây là đôi điều “tản mạn” về tính chất BLUE của ước lượng. BLUE là viết tắt của Best Linear Unbiased Estimator, tạm dịch là ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất. Đầu tiên, chúng ta nhắc lại khái niệm Ước lượng. Ước lượng (Estimator) là một kỹ thuật thống …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button