Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH

Phương pháp phân tách sử dụng một tập hợp các biến độc lập dạng liên tục (khoảng, tỉ lệ) để giải thích cho một biến phụ thuộc dạng phân loại. Nguyên tắc của phương pháp phân tách là tìm kiếm một giải pháp kết hợp tuyến tính giữa những biến độc lập để tạo một sự tách biệt lớn nhất giữa các nhóm của biến phụ thuộc.

Xem thêm bài: Phương pháp phân tách - Discriminant analysis

Phương pháp phân tách là một trường hợp phân tích đa biến tương tự như phân tích hồi quy đa biến, do vậy, có 2 cách để thực hiện theo 2 cách:

  • Đưa các biến giải thích vào cùng một lúc (Enter Independents Together)
  • Sử dụng phương pháp hồi quy Stepwise (Use Stepwise Method)

Xem thêm bài Lựa chọn mô hình: Stepwise vs BMA 

Ví dụ minh họa:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button