Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH Phương pháp phân tách sử dụng một tập hợp các biến độc lập dạng liên tục (khoảng, tỉ lệ) để giải thích cho một biến phụ thuộc dạng phân loại. Nguyên tắc của phương pháp phân tách là tìm kiếm một giải pháp kết hợp tuyến tính giữa những biến độc lập để tạo một sự tách biệt lớn nhất giữa các nhóm của biến phụ thuộc. Xem thêm bài: Phương pháp phân tách – Discriminant analysis Phương pháp phân tách là một trường hợp phân tích đa biến tương tự như phân tích hồi quy đa biến, do vậy, có 2 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button