Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Sale!

Download dữ liệu BCTC năm của tất cả các DNNY

Original price was: 1.499.000 ₫.Current price is: 999.000 ₫.

Dữ liệu báo cáo tài chính (Dữ liệu BCTC) của tất cả các công ty niêm yết (phi tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các dữ liệu BCTC được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu BCTC của các công ty phi tài chính, cập nhật theo năm từ năm 2013.

SKU: BCTC-NAM-ALL Category:

Dữ liệu báo cáo tài chính của tất cả các công ty niêm yết (phi tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính, cập nhật theo năm từ năm 2013.

Báo cáo tài chính tất cả các công ty niêm yết
Báo cáo tài chính tất cả các công ty niêm yết
Back to top button