Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Sale!

Download dữ liệu BCTC quý của tất cả doanh nghiệp niêm yết

Original price was: 1.499.000 ₫.Current price is: 999.000 ₫.

Download dữ liệu BCTC quý của tất cả các công ty niêm yết (phi tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các dữ liệu BCTC quý được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu BCTC quý của các công ty phi tài chính, cập nhật theo quý từ quý 4/2020 đến quý 1/2023.

SKU: BCTC-QUY-ALL Category:

Download dữ liệu BCTC quý của tất cả các công ty niêm yết (phi tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các dữ liệu báo cáo tài chính quý được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu BCTC quý của các công ty phi tài chính, cập nhật theo quý từ quý 4/2020 đến quý 1/2023.

Download dữ liệu BCTC quý của tất cả các công ty niêm yết (phi tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) trên cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM)
Cập nhật Báo cáo tài chính theo quý của tất cả các công ty niêm yết (phi tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) trên cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM)
Back to top button