KTL nâng cao

Dữ liệu Censored-Truncated

GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU CENSORED-TRUNCATED Việc phân tích các dữ liệu mà giá trị của nó bị kiểm duyệt (censored data) hoặc bị xén bớt (truncated data) là trường hợp phổ biến trong rất nhiều nghiên cứu chuyên ngành. Theo Hosmer và Lemeshow (1999)[1], một quan sát bị kiểm duyệt là một quan sát mà giá trị của nó là không hoàn chỉnh do các nhân tố ngẫu nhiên bên trong. Ngược lại, một quan sát được xem là bị xén bớt là một quan sát mà giá trị của nó là không hoàn chỉnh do yêu cầu của quá trình chọn mẫu trong thiết kế nghiên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button