Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Dữ liệu Censored-Truncated

GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU CENSORED-TRUNCATED

Việc phân tích các dữ liệu mà giá trị của nó bị kiểm duyệt (censored data) hoặc bị xén bớt (truncated data) là trường hợp phổ biến trong rất nhiều nghiên cứu chuyên ngành. Theo Hosmer và Lemeshow (1999)[1], một quan sát bị kiểm duyệt là một quan sát mà giá trị của nó là không hoàn chỉnh do các nhân tố ngẫu nhiên bên trong. Ngược lại, một quan sát được xem là bị xén bớt là một quan sát mà giá trị của nó là không hoàn chỉnh do yêu cầu của quá trình chọn mẫu trong thiết kế nghiên cứu.

Với định nghĩa này thì việc phân biệt các thuật ngữ censored và truncated hay dữ liệu CENSORED-TRUNCATED còn rất nhiều sự nhầm lẫn và không rõ ràng. Bài viết sau sẽ giải thích và minh họa dữ liệu censored-truncated qua một vài ví dụ để giúp các bạn hiểu rõ hơn về 2 thuật ngữ này trước khi lựa chọn một phương pháp ước lượng thích hợp.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button