Hồi quy Censored-Truncated trên STATA

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY CENSORED-TRUNCATED

Dữ liệu censored-truncated được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu chuyên ngành, có thể kể đến như nghiên cứu lâm sàng, kinh tế tài chính, kinh tế lao động, nghiên cứu về vòng đời sản phẩm... Chúng ta cũng đã nhận biết được thế nào là dữ liệu bị kiểm duyệt (censored) và thế nào là dữ liệu bị xén bớt (truncated) trong bài Dữ liệu censored-truncated. Bài viết này sẽ trình bày một số phương pháp hồi quy censored-truncated và minh họa cách ước lượng 2 mô hình hồi quy này trên phần mềm STATA.

Đầu tiên, chúng ta làm quen với hồi quy với dữ liệu bị kiểm duyệt.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Vietlod tạm ngừng đăng ký mới tài khoản Premium để phát triển các tính năng mới. Việc đăng ký sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 15/07/2022. Các tài khoản cũ vẫn sử dụng bình thường.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button