Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hồi quy Censored-Truncated trên STATA

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY CENSORED-TRUNCATED Dữ liệu censored-truncated được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu chuyên ngành, có thể kể đến như nghiên cứu lâm sàng, kinh tế tài chính, kinh tế lao động, nghiên cứu về vòng đời sản phẩm… Chúng ta cũng đã nhận biết được thế nào là dữ liệu bị kiểm duyệt (censored) và thế nào là dữ liệu bị xén bớt (truncated) trong bài Dữ liệu censored-truncated. Bài viết này sẽ trình bày một số phương pháp hồi quy censored-truncated và minh họa cách ước lượng 2 mô hình hồi quy này trên phần mềm STATA. Đầu tiên, chúng ta …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button