Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Download dữ liệu GSO chỉ số kinh tế vĩ mô các tỉnh từ năm 2000 – 2020

(5 customer reviews)

2.070.000 

Download bộ dữ liệu GSO cho các chỉ số kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2020 của TCTK. Bộ dữ liệu GSO tổng hợp hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thu hút FDI, xuất nhập khẩu (độ mở thương mại), CPI, thuê bao điện thoại, dân số… của các tỉnh trên cả nước.

Category: Tag:

Bộ dữ liệu GSO cho các chỉ số kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2020 của TCTK. Bộ dữ liệu GSO tổng hợp hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thu hút FDI, xuất nhập khẩu (độ mở thương mại), CPI, thuê bao điện thoại, dân số… của các tỉnh trên cả nước.

Bộ dữ liệu GSO được tổng hợp gồm hai file:

 • Stata (GSO-2000-2020.dta) và
 • Excel (GSO-2000-2020.xlsx).

Với các chỉ số được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:

Contains data
 Observations:     1,281         
  Variables:      34         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      int   %10.0g        Năm khảo sát
GDP       double %9.2f         Tổng GDP của tỉnh theo giá hiện hành, tỷ đồng
GDPcn      long  %10.0g        Tổng GDP cả nước theo giá hiện hành, tỷ đồng
CPI       double %9.2f         CPI của tỉnh, %yoy
CPIcn      double %9.2f         CPI cả nước, %yoy
DS       double %10.0g        Dân số của tỉnh, nghìn người
CDT       double %9.2f         Chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương, tỷ đồng
CTX       double %9.2f         Chi thường xuyên từ ngân sách địa phương, tỷ đồng
CSN       double %9.2f         Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, tỷ đồng
TTL       double %9.2f         Tỷ lệ tiền lương tiền công trong tổng thu nhập bình quân đầu người, %
TG       int   %10.0g        Tỷ giá USD/VND
VDTNN      double %9.2f         Vốn đầu tư khu vực nhà nước - giá hiện hành, tỷ đồng
VDTNNN     double %9.2f         Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước - giá hiện hành, tỷ đồng
FDI       double %9.2f         Vốn đầu tư khu vực FDI - giá hiện hành, tỷ đồng
LD       double %10.0g        Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế, nghìn người
PTTH      double %10.0g        Số học sinh Trung học phổ thông, học sinh
XK       double %10.0g        Kim ngạch xuất khẩu, nghìn USD
NK       double %10.0g        Kim ngạch nhập khẩu, nghìn USD
TBDT      double %10.0g        Tổng số thuê bao điện thoại (cố định + di động), nghìn thuê bao
CT135      byte  %10.0g   yesno   Nhận hỗ trợ theo chương trình 135, có/không
KONHAN     byte  %10.0g   yesno   Tỉnh không nhận ngân sách từ Trung Ương, có/không
CHUYEN     byte  %10.0g   yesno   Tỉnh có chuyển ngân sách về Trung Ương, có/không
GINI      double %9.2f         Hệ số GINI tính theo VHLSS
VHLSS      byte  %23.0g   khop    Mẫu tính từ VHLSS
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR
Download dữ liệu GSO bao gồm hầu hết các chỉ số vĩ mô dạng bảng của GSO từ 2000 - 2021
Tổng hợp các chỉ số vĩ mô dạng bảng của GSO từ 2000 – 2021 cho 63 tỉnh/Tp của Việt Nam.
 • Bộ dữ liệu đã điều chỉnh các trường hợp tách/nhập tỉnh trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Cụ thể, đối với các tỉnh phân tách năm 2003 như Điện Biên tách ra từ Phú Thọ hoặc Đắk Nông được tách ra từ Đắk Lắk và Hậu Giang được tách ra từ Tp Cần Thơ thì các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2000 đến 2003 của các tỉnh này được tính theo tỷ trọng dân số ứng với từng tỉnh tại thời điểm đang xét. Đối với trường hợp sát nhập giữa tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội được sáp nhập vào năm 2008 thì dữ liệu kinh tế của Hà Nội trong giai đoạn 2000 – 2007 sẽ được tính bằng tổng bình quân theo trọng số (dân số) giữa hai tỉnh này.
 • Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

5 reviews for Download dữ liệu GSO chỉ số kinh tế vĩ mô các tỉnh từ năm 2000 – 2020

 1. Le Dung (verified owner)

  Dữ liệu tổng hợp công phu nhưng lại thiếu cập nhật :(

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn vietlod.com! Chúng tôi mong được phục vụ bạn nhiều lần nữa trong tương lai.

 2. Hoang Hung

  Không biết bộ dữ liệu này bên mình đã update đến năm 2022 chưa vậy?

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

  • Thuyết Nguyễn

   Cám ơn bạn đã quan tâm. Có thể tầm giữa tháng 10 Vietlod sẽ cập nhật xong bộ các chỉ số vĩ mô đến năm 2022.

 3. Lâm Hiền Nhân (verified owner)

  Vietlod.com có nhiều gói tài liệu xem trực tuyến với nhiều thời hạn sử dụng và các dịch vụ xử lí số liệu, ước lượng và phân tích mô hình.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

 4. Nguyễn Hữu Phúc (verified owner)

  Tôi đã tìm thấy vietlod.com là một nguồn tài nguyên vô cùng hữu ích cho nghiên cứu khoa học của tôi. Dịch vụ kinh tế lượng tại đây giúp tôi phân tích dữ liệu một cách chính xác và đáng tin cậy. Các chuyên gia tại vietlod.com có kiến thức sâu rộng và luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi trong quá trình nghiên cứu. Tôi đã đạt được những kết quả tuyệt vời nhờ sự hỗ trợ từ vietlod.com.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

 5. Trần Thuỵ Đăng Thư (verified owner)

  Thiếu cập nhật

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhận xét về dịch vụ kinh tế lượng của vietlod.com. Chúng tôi rất trân trọng sự góp ý của bạn. Bạn có thể giúp chúng tôi mô tả cụ thể hơn về những điểm mà bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi? Điều này sẽ giúp chúng tôi khắc phục những sai sót và nâng cao trải nghiệm của bạn trong tương lai.

Add a review
Back to top button