Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Sale!

Dữ liệu phân cấp tài khóa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2020

(1 customer review)

Original price was: 2.799.000 ₫.Current price is: 2.277.000 ₫.

Dữ liệu phân cấp tài khóa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2020

Category: Tag:

Giới thiệu dữ liệu thu chi ngân sách các tỉnh

Dữ liệu thu chi ngân sách các Tỉnh/Tp của Việt Nam được sử dụng để đánh giá thực trạng phân cấp tài khóa ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2020. Dữ liệu đã được tổng hợp dưới dạng bảng. Đây là một nguồn dữ liệu rất chuyên sâu về các khoản phân cấp thu – chi ngân sách. Có thể triển khai nhiều ý tưởng nghiên cứu từ bộ dữ liệu này, chẳng hạn tác động ngưỡng của phân cấp đến tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI hoặc bất bình đẳng; hay sử dụng trong các phân tích ngắn hạn và dài hạn của phân cấp lên các chỉ số vĩ mô cả về kinh tế lẫn vấn đề xã hội (bất bình đẳng, sinh kế…)

Các biến thu chi ngân sách các tỉnh

Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu THU CHI NGÂN SÁCH CÁC TỈNH giai đoạn 2000 – 2020 bao gồm:

Contains data
 Observations:     1,318         
  Variables:      74         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      float  %9.0g         Năm khảo sát
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền không dấu
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
v4       float  %13.5f        A_I_1 -Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương
v5       float  %13.5f        A_I_1_1 -- Thuế giá trị gia tăng
v6       float  %13.5f        A_I_1_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp
v7       float  %13.5f        A_I_1_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
v8       float  %13.5f        A_I_1_4 -- Thuế môn bài
v9       float  %13.5f        A_I_1_5 -- Thuế tài nguyên
v10       float  %13.5f        A_I_1_6 -- Thu khác
v11       float  %13.5f        A_I_2 -Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương
v12       float  %13.5f        A_I_2_1 -- Thuế giá trị gia tăng
v13       float  %13.5f        A_I_2_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp
v14       float  %13.5f        A_I_2_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
v15       float  %13.5f        A_I_2_4 -- Thuế môn bài
v16       float  %13.5f        A_I_2_5 -- Thuế tài nguyên
v17       float  %13.5f        A_I_2_6 -- Thu khác
v18       float  %13.5f        A_I_3 -Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
v19       float  %13.5f        A_I_3_1 -- Thuế giá trị gia tăng
v20       float  %13.5f        A_I_3_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp
v21       float  %13.5f        A_I_3_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
v22       float  %13.5f        A_I_3_4 -- Thuế môn bài
v23       float  %13.5f        A_I_3_5 -- Thuế tài nguyên
v24       float  %13.5f        A_I_3_6 -- Thu khác
v25       float  %13.5f        A_I_4 -Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
v26       float  %13.5f        A_I_4_1 -- Thuế giá trị gia tăng
v27       float  %13.5f        A_I_4_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp
v28       float  %13.5f        A_I_4_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
v29       float  %13.5f        A_I_4_4 -- Thuế môn bài
v30       float  %13.5f        A_I_4_5 -- Thuế tài nguyên
v31       float  %13.5f        A_I_4_6 -- Thu khác
v32       float  %13.5f        A_I_5 -Lệ phí trước bạ
v33       float  %13.5f        A_I_6 -Thuế sử dụng đất nông nghiệp
v34       float  %13.5f        A_I_7 -Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
v35       float  %13.5f        A_I_8 -Thu xổ số kiến thiết
v36       float  %13.5f        A_I_9 -Thu phí xăng dầu (Thuế bảo vệ môi trường)
v37       float  %13.5f        A_I_10 -Thu phí, lệ phí
v38       float  %13.5f        A_I_11 -Các khoản thu về nhà, đất:
v39       float  %13.5f        A_I_11_a -Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
v40       float  %13.5f        A_I_11_a -Thuế chuyển quyền sử dụng đất
v41       float  %13.5f        A_I_11_a -Thu tiền thuê đất
v42       float  %13.5f        A_I_11_a -Thu giao quyền sử dụng đất
v43       float  %13.5f        A_I_11_a -Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
v44       float  %13.5f        A_I_12 -Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
v45       float  %13.5f        A_I_13 -Thu khác ngân sách
v46       float  %13.5f        A_II -Thu từ dầu thô
v47       float  %13.5f        A_III -Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập
v48       float  %13.5f        A_III_1 -Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
v49       float  %13.5f        A_III_2 -Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)
v50       float  %13.5f        A_III_3 -Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
v51       float  %13.5f        B -Chi ngân sách cấp tỉnh
v52       float  %13.5f        B_1 -Chi đầu tư phát triển
v53       float  %13.5f        B_2 -Chi thường xuyên
v54       float  %13.5f        B_2_1 -Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
v55       float  %13.5f        B_2_2 -Chi y tế
v56       float  %13.5f        B_2_3 -Chi khoa học công nghệ
v57       float  %13.5f        B_2_4 -Chi văn hoá thông tin
v58       float  %13.5f        B_2_5 -Chi phát thanh, truyền hình
v59       float  %13.5f        B_2_6 -Chi thể dục thể thao
v60       float  %13.5f        B_2_7 -Chi đảm bảo xã hội
v61       float  %13.5f        B_2_8 -Chi sự nghiệp kinh tế
v62       float  %13.5f        B_2_9 -Chi quản lý hành chính
v63       float  %13.5f        B_3 -Chi khác
v64       float  %13.5f        TLCS1 -Tỉ lệ chia sẻ ngân sách (%)_Trung ương/Tổng số
v65       float  %13.5f        TLCS2 -Tỉ lệ chia sẻ ngân sách (%)_ Địa phương/Tổng số
miss      float  %9.0g         Số quan sát missing của biến
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR

Ghi chú:

 • Bộ dữ liệu đã điều chỉnh các trường hợp tách/nhập tỉnh trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Cụ thể, đối với các tỉnh phân tách năm 2003 như Điện Biên tách ra từ Phú Thọ hoặc Đắk Nông được tách ra từ Đắk Lắk và Hậu Giang được tách ra từ Tp Cần Thơ thì các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2000 đến 2003 của các tỉnh này được tính theo tỷ trọng dân số ứng với từng tỉnh tại thời điểm đang xét. Đối với trường hợp sát nhập giữa tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội được sáp nhập vào năm 2008 thì dữ liệu kinh tế của Hà Nội trong giai đoạn 2000 – 2007 sẽ được tính bằng tổng bình quân theo trọng số (dân số) giữa 2 tỉnh này.
 • Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

1 review for Dữ liệu phân cấp tài khóa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2020

 1. Đỗ Thị Tươm (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng của vietlod.com có mức giá hợp lý và cạnh tranh so với các dịch vụ tương tự trên thị trường, đồng thời có chính sách ưu đãi và bảo hành cho các khách hàng thân thiết và lâu dài.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn vietlod.com! Chúng tôi mong được phục vụ bạn nhiều lần nữa trong tương lai.

Add a review
Back to top button