Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit

Multiplicative interaction effects and Margin interaction effects in nonlinear models

Buis (2010) đã trình bày cách sử dụng Stata để tính toán các hiệu ứng tương tác nhân (multiplicative interaction effects) trong các mô hình phi tuyến. Các hiệu ứng tương tác nhân, như tỷ lệ odds (odds ratios) từ mô hình logit, thường dễ dàng thu được từ kết quả ước lượng trên Stata. Ngược lại, các hiệu ứng tương tác biên (marginal interaction effects) đòi hỏi phải thực hiện các câu lệnh hậu kiểm (postregression) để tính toán. Buis cũng giải thích chi tiết các hiệu ứng tương tác nhân và hiệu ứng tương tác biên. Tuy nhiên, có khá nhiều các nghiên cứu đã giải thích sai ý nghĩa Buis (2010) (William and Edward, 2019 p.1015 - 1020).

Nội dung bên dưới, chúng tôi trình bày cách giải thích các hiệu ứng tương tác và hiệu ứng biên một cách đơn gian thông qua một ví dụ mô phỏng.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button