Ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh cho dữ liệu bảng

Sử dụng câu lệnh xtheckman trên Stata

Sử dụng lệnh xtheckman thay cho câu lệnh heckman để ước lượng các mô hình chọn mẫu nội sinh trong trường hợp dữ liệu bảng tồn tại các tác động ngẫu nhiên. Bởi trong trường hợp này, kết quả ước lượng từ heckman sẽ bị thiên chệch và không hiệu quả do tồn tại các đặc điểm ngẫu nhiên và sự tương quan giữa chúng với phần dư ở phương trình lựa chọn và phương trình kết quả.

Vấn đề chọn mẫu nội sinh
Các mô hình lựa chọn Heckman (Heckman selection models) được sử dụng để điều chỉnh độ thiên chệch khi một số kết quả bị thiếu không ngẫu nhiên. Chẳng hạn, dữ liệu thu nhập của người lao động. Ở đây, thu nhập chỉ được quan sát cho những người làm việc. Do vậy, các dữ liệu thu nhập bị thiếu không phải là ngẫu nhiên.

Tại sao phải ước lượng mô hình lựa chọn? Bởi vì có thể những người làm việc và có thu nhập được quan sát khác một cách có hệ thống với những người không làm việc, và những khác biệt đó có thể đến từ những lý do không quan sát được. Chẳng hạn, nếu những người làm việc hiệu quả hơn, thu nhập của họ sẽ cao hơn những người không làm việc. Hoặc, nếu thu nhập của những người làm việc năng suất kém, họ có thể cần phải làm việc nhiều hơn. Sau ước lượng, chúng ta sẽ kiểm tra lại việc lựa chọn có vấn đề hay không.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button