KTL nâng cao

Giới thiệu dữ liệu bảng – Panel data

I. GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU BẢNG Mục đích của đa số các nghiên cứu thực nghiệm trong kinh tế là giải thích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc Y, theo một hay nhiều biến giải thích \({X_1}\), \({X_2}\) , …, \({X_k}\). Nói cách khác, chúng ta muốn biết sự tác động của \({X_i}\) lên Y như thế nào, cả chiều hướng lẫn độ lớn của tác động. Trả lời câu hỏi này, chúng ta phải thu thập mẫu để có được kết quả ước lượng[1] không chệch tác động của X lên Y. Để kết quả ước lượng là không thiên chệch đòi hỏi chúng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button